yhtiokokoukset.jpg

Yhtiökokous 2021

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän keskiviikkona 17.3.2021 klo 10 alkaen.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan on viimeistään 29.1.2021 ilmoitettava yhtiön hallitukselle Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Ilmoitus on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Digia Oyj, Yhtiökokous, Atomitie 2A, 00370 Helsinki tai sähköpostitse invest@digia.com.