yhtiokokoukset.jpg

Yhtiökokous 2022

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän 21.3.2022. Hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle.

Osakkeenomistajan oikeus saada asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi

Osakkeenomistajalla on oikeus saada yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Osakkeenomistajan on viimeistään 11.1.2022 ilmoitettava yhtiön hallitukselle Digia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen käsiteltäväksi vaatimansa asia. Ilmoitus on lähetettävä perusteluineen tai päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Digia Oyj, Yhtiökokous, Atomitie 2A, 00370 Helsinki tai sähköpostitse invest@digia.com.