Yhtiökokous 2022

Digia Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään maanantaina 21.3.2022 klo 10 alkaen. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän mahdolliset asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiölle viimeistään 14.3.2022 kello 16.00. Ilmoittautumisen on oltava perillä mainittuna ajankohtana.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuminen on päättynyt.

Toimitusjohtajan katsaus

Tärkeitä päivämääriä

Vastaehdotusten teon määräaika päättyy 11.2.2022 klo 16.00
Mahdollisten vastaehdotusten ja äänestysohjeiden julkaiseminen 14.2.2022 klo 12.00
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkaa 14.2.2022 klo 12.00
Kysymysten määräaika päättyy 7.3.2022
Osallistumisoikeus merkittynä osakasluetteloon (yhtiökokouksen täsmäytyspäivä) 9.3.2022
Osakkeenomistajien kysymysten, hallituksen vastausten sekä mahdollisten muiden kuin äänestykseen otettavien vastaehdotusten julkaiseminen 10.3.2022
Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestäminen päättyy 14.3.2022 klo 16.00
Hallintarekisteröidyt merkitään osakasluetteloon, viimeistään 16.3.2022 klo 10.00
Kokouspäivä 21.3.2022 klo 10.00
Osingonmaksun täsmäytyspäivä 23.3.2022
Osingon maksupäivä 30.3.2022