Osake

Yhtiö on listattuna NASDAQ Helsingissä (DIGIA). Digia jakautui toukokuun 2016 alussa kahdeksi itsenäiseksi pörssiyhtiöksi, Digia Oyj:ksi ja Qt Group Oyj:ksi.