taloustietoa.jpg

Taloustietoa

________  _

Päivitetty: 29.10.2021 

Vuosi 2020


Liikevaihto
139,0
miljoonaa euroa


 


EBITA-liikevoitto
16,0
miljoonaa euroa,
11,5 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,40
euroa  Henkilöstön määrä  
1 258
joulukuun lopussa


Tulosohjeistus 2021

Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla.

Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

Tuhatta euroa

1-3/
2021

1-3/
2020

4-6/
2021

4-6/
2020

1-6/
2021

1-6/
2020

7-9/
2021

7-9/
2020

1-9/
2021

1-9/
2020

10-12/
2021

10-12/
2020

2021

2020

Liikevaihto

39 357

36 565

38 638

35 193

77 995

71 758

33 194

29 423

111 189

101 181

 

37 867

 

139 049

EBITA-liikevoitto

5 256

3 184

3 481

4 111

8 737

7 295

4 035

4 113

12 772

11 409

 

4 591

 

16 000

- suhteessa liikevaihtoon

13,4 %

8,7 %

9,0 %

11,7 %

11,2 %

10,2 %

12,2 %

14,0 %

11,5 %

11,3 %

 

12,1 %

 

11,5 %

Liikevoitto (EBIT)

4 456

2 729

2 711

3 655

7 167

6 384

3 299

3 658

10 466

10 042

 

4 060

 

14 102

- suhteessa liikevaihtoon

11,3 %

7,5 %

7,0 %

10,44 %

9,2 %

8,9 %

9,9 %

12,4 %

9,4 %

9,9 %

 

10,7 %

 

10,1 %

Katsauskauden tulos

3 544

2 187

2 003

2 718

5 547

4 905

2 749

2 761

8 296

7 666

 

2 961

 

10 627

- suhteessa liikevaihtoon

9,0 %

6,0 %

5,2 %

7,7 %

7,1 %

6,8 %

8,3 %

9,4 %

7,5 %

7,6 %

 

7,8 %

 

7,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

23,5 %

16,6 %

 

 

18,1 %

18,1 %

 

 

17,6 %

18,4 %

 

 

 

18,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

19,5 %

13,8 %

 

 

15,6 %

15,3 %

 

 

15,6 %

15,7 %

 

 

 

16,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

15 826

20 762

 

 

16 828

11 553

 

 

19 017

14 290

 

 

 

10 531

Nettovelkaantumisaste, %

26,2 %

39,8 %

 

 

27,0 %

21,0 %

 

 

29,3 %

24,7 %

 

 

 

17,3 %

Omavaraisuusaste, %

42,4 %

46,2 %

 

 

44,4 %

44,9 %

 

 

48,5 %

50,2 %

 

 

 

50,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 323

1 260

 

 

1 329

1 265

 

 

1 343

1 257

 

 

 

1 258

Henkilöstö keskimäärin

1 322

1 260

1 331

1 265

1 327

1 262

1 334

1 255

1 329

1 260

 

1 266

 

1 261

Oma pääoma

60 301

52 155

 

 

62 252

55 073

 

 

64 896

57 887

 

 

 

60 737

Taseen loppusumma

144 134

115 131

 

 

141 291

124 294

 

 

135 358

117 248

 

 

 

121 078

Tulos/osake, euroa

0,13

0,08

0,08

0,10

0,21

0,18

0,10

0,10

0,31

0,29

 

0,11

 

0,40

IFRS-tulkintakomitea (IFRIC) antoi huhtikuussa 2021 lopullisen agendapäätöksen pilvipalvelujärjestelyiden konfigurointi- ja räätälöintimenojen kirjanpitokäsittelystä (IAS 38 Aineettomat hyödykkeet). Päätöksessä tulkintakomitea tarkasteli, kirjataanko IAS 38 -standardia soveltaen sovelluksen konfigurointi ja räätälöinti aineettomaksi hyödykkeeksi, ja mikäli sitä ei kirjata aineettomaksi hyödykkeeksi, kuinka kyseiset konfigurointi- ja räätälöintimenot kirjataan. IFRIC:n agendapäätöksillä ei ole voimaantuloaikaa, joten niitä odotetaan sovellettavan niin pian kuin mahdollista. Koska Digia on ottamassa käyttöön pilvipalvelujärjestelyitä liittyen uuteen liiketoiminta-alustaan (Digia Business Engine), se on aloittanut analysoinnin siitä, onko agendapäätöksellä vaikutusta Digian pilvipalveluiden käyttöönottomenoihin sovellettuihin laatimisperiaatteisiin. Analysointi on tehty Digiassa syksyn 2021 aikana ja odotamme tilintarkastajan kannanottoa asiaan. Mahdolliset vaikutukset otetaan huomioon takautuvasti vuoden 2021 tilinpäätöksessä. Olemme aktivoineet hankkeesta 30.9.2021 mennessä yhteensä 2,7 miljoonaa euroa.


Tunnuslukujen laskentakaavat