Taloustietoa

Päivitetty: 11.2.2018

Vuosi 2018


Liikevaihto
112,1
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
6,5
miljoonaa euroa,
5,8 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,18
euroa  Henkilöstön määrä  
1 091
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 
(Vuoden 2017 luvut oikaistu)

Tuhatta euroa

7-9/
2018

7-9/
2017

1-9/
2018

1-9/
2017

2017

Liikevaihto 1)

25 200

20 548

80 941

67 096

94 537

Liikevoitto 2)

1 544

-751

5 075

675

1 852

- suhteessa liikevaihtoon

6,1 %

-3,7 %

6,3 %

1,0 %

2,0 %

Katsauskauden tulos

954

-865

3 547

82

974

- suhteessa liikevaihtoon

3,8 %

-4,2 %

4,4 %

0,1 %

1,0 %

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

 

 

10,4 %

0,3 %

2,5%

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

10,8 %

1,7 %

3,4 %

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

 

 

17 964

5 092

4 772

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

38,5 %

11,7 %

10,8 %

Omavaraisuusaste, %

 

 

52,8 %

53,2 %

51,0 %

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

 

 

1 075

978

1 005

Henkilöstö keskimäärin

 

 

1 058

942

954

Oma pääoma

 

 

46 684

43 365

44 130

Taseen loppusumma

 

 

89 263

82 314

86 616

Tulos/osake, euroa

 

 

0,13

0,01

0,04

 

1) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevaihtoon: 7-9/2017 -351 tuhatta euroa, 1-9/2017 -1 159 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevaihtoon -1 685 tuhatta euroa.

2) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevoittoon: 7-9/2017 -60 tuhatta euroa, 1-9/2017 -74 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevoittoon 6 tuhatta euroa.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Takaisin ylös