Taloustietoa

Päivitetty: 2.5.2017

Vuosi 2017


Liikevaihto
94,5 
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
1,9 
miljoonaa euroa,
2,0 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,04 
euroa  Henkilöstön määrä  
1 005
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 
(Vuoden 2017 luvut oikaistu)

1 000 euroa

4-6/2018

4-6/2017

1-6/2018

1-6/2017

2017

Liikevaihto 1)

28 860

24 389

55 741

46 548

94 537

Liikevoitto 2)

1 943

1 399

3 531

1 427

1 852

- suhteessa liikevaihtoon

6,7 %

5,7 %

6,3 %

3,1 %

2,0 %

Katsauskauden tulos

1 490

1 075

2 593

947

974

- suhteessa liikevaihtoon

5,2 %

4,4 %

4,7 %

2,0 %

1,0 %

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

 

 

11,6 %

4,9 %

2,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

 

 

11,8 %

5,0 %

3,4 %

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

 

 

14 337

3 329

4 772

Nettovelkaantumisaste, %

 

 

31,4 %

7,5 %

10,8 %

Omavaraisuusaste, %

 

 

52,5 %

52,3 %

51,0 %

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön määrä, kauden lopussa

 

 

1 073

973

1 005

Henkilöstö keskimäärin

1 069

960

1 051

928

954

Oma pääoma

 

 

45 627

44 217

44 130

Taseen loppusumma

 

 

87 315

84 816

86 616

Tulos/osake, eur

0,06

0,05

0,10

0,05

0,04

 

Muutos-%-luvut on laskettu IFRS-oikaistuista luvuista.

1) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevaihtoon: 4-6/2017 -451 tuhatta euroa, 1-6/2017 -808 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevaihtoon -1 685 tuhatta euroa.

2) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevoittoon: 4-6/2017 +25 tuhatta euroa, 1-6/2017 -14 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevoittoon 6 tuhatta euroa.


Tunnuslukujen laskentakaavat

Takaisin ylös