taloustietoa.jpg

Taloustietoa

________  _

Päivitetty: 3.5.2019  

Vuosi 2018


Liikevaihto
112,1
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
6,5
miljoonaa euroa,
5,8 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,18
euroa  Henkilöstön määrä  
1 091
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

Tuhatta euroa

1-3/
2019

1-3/
2018

2018

Liikevaihto

31 897

26 882

112 122

Liikevoitto

1 989

1 589

6 494

- suhteessa liikevaihtoon

6,2 %

5,9 %

5,8 %

Katsauskauden tulos

1 489

1 102

4 704

- suhteessa liikevaihtoon

4,7 %

4,1 %

4,4 %

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

12,5 %

10,0 %

10,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

12,3 %

11,0 %

10,6 %

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

19 630

12 164

12 707

Nettovelkaantumisaste, %

41,4 %

27,6 %

26,6 %

Omavaraisuusaste, %

49,2 %

51,6 %

54,9 %

 

 

 

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 114

1 063

1 091

Henkilöstö keskimäärin

1 114

1 035

1 069

Oma pääoma

47 453

44 102

47 782

Taseen loppusumma

97 809

86 196

88 104

Tulos/osake, euroa

0,06

0,04

0,18

IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 8,3 miljoonaa euroa ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 31.3.2019 10,4 miljoonaa euroa. Määrä pieneni katsauskauden aikana 0,9 miljoonaa euroa. Standardilla ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden liikevoittoon tai tulokseen.


Tunnuslukujen laskentakaavat