Taloustietoa

Päivitetty: 2.5.2017

Vuosi 2017


Liikevaihto
94,5 
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
1,9 
miljoonaa euroa,
2,0 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,04 
euroa  Henkilöstön määrä  
1 005
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

1 000 euroa

1-3/2018

1-3/2017

Muutos

2017

Liikevaihto 1)

26 882

22 159

21,3 %

94 537

Liikevoitto 2)

1 589

27

 

1 852

- suhteessa liikevaihtoon

5,9 %

0,1 %

 

2,0 %

Katsauskauden tulos

1 102

-127

 

974

- suhteessa liikevaihtoon

4,1 %

-0,6 %

 

1,0 %

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

10,0 %

-1,6 %

 

2,5 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

11,0 %

0,5 %

 

3,7 %

Korollinen vieras pääoma

16 231

13 887

16,9 %

16 630

Rahavarat

4 068

2 140

90,1 %

11 858

Nettovelkaantumisaste, %

27,6 %

37,8 %

 

10,8 %

Omavaraisuusaste, %

51,6 %

48,2 %

 

51,0 %

 

 

 

 

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 060

912

16,2 %

1 005

Henkilöstö keskimäärin

1 033

896

15,3 %

954

Oma pääoma

44 102

31 114

41,7 %

44 130

Taseen loppusumma

86 196

65 664

31,3 %

86 610

Tulos/osake, euroa 

0,04

-0,01

 

0,04

 

1) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevaihtoon 1-3/2017 on -357 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevaihtoon -1 685 tuhatta euroa.

2) IFRS 15 -oikaisu konsernin liikevoittoon 1-3/2017 on -39 tuhatta euroa ja koko vuoden 2017 liikevoittoon 6 tuhatta euroa.

IFRS 15 -OIKAISU VUODEN 2017 LIIKEVAIHTOON JA LIIKEVOITTOON

Digia on analysoinut 1.1.2018 voimaan tulleen IFRS 15 -standardin vaikutukset eri tulovirtojen kannalta. Näitä ovat omat lisenssit ja niiden ylläpito, kolmannen osapuolen lisenssit ja niiden ylläpito, työmyynti sekä palveluiden myynti. Suurin vaikutus liikevaihtoon on kolmannen osapuolen lisensseillä ja niiden ylläpidolla. Näiden osalta Digia on arvioinut, minkälainen rooli ja vastuu Digialla on loppuasiakkaaseen nähden. IFRS 15 -standardin käyttöönoton myötä Digia oikaisee vuoden 2017 liikevaihtoaan ja liiketulostaan.

IFRS 15 -tuloutusperiaatteen muutoksella on -1 685 tuhannen euron vaikutus Digia-konsernin vuoden 2017 liikevaihtoon. Liiketulokseen standardimuutoksella ei ole merkittävää vaikutusta.

1 000 euroa

Q1/2017

Q2/2017

Q3/2017

Q4/2017

2017

Liikevaihto, IFRS15 oikaistu

22 159

24 389

20 548

27 441

94 537

Liikevoitto, IFRS15 oikaistu

27

1 399

-751

1 177

1 852

 

 

 

 

 

 

Liikevaihto, raportoitu v. 2017

22 516

24 840

20 899

27 966

96 221

Liikevoitto, raportoitu v. 2017

66

1 374

-691

1 097

1 846


Tunnuslukujen laskentakaavat

Takaisin ylös