taloustietoa.jpg

Taloustietoa

________  _

Päivitetty: 31.10.2019  

Vuosi 2018


Liikevaihto
112,1
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
6,5
miljoonaa euroa,
5,8 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,18
euroa  Henkilöstön määrä  
1 091
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

Tuhatta euroa

1-3/
2019

1-3/
2018

4-6/
2019

4-6/
2018

1-6/
2019

1-6/
2018

7-9/
2019

7-9/
2018

1-9/
2019

1-9/
2018

2018

Liikevaihto

31 897

26 882

32 750

28 860

64 648

55 741

29 496

25 200

94 144

80 941

112 122

Liikevoitto

1 989

1 589

2 867

1 943

4 856

3 531

1 791

1 544

6 647

5 075

6 494

- suhteessa liikevaihtoon

6,2 %

5,9 %

8,8 %

6,7 %

7,5 %

6,3 %

6,1 %

6,1 %

7,1 %

6,3 %

5,8 %

Katsauskauden tulos

1 489

1 102

2 244

1 490

3 733

2 593

1 121

954

4 855

3 547

4 704

- suhteessa liikevaihtoon

4,7 %

4,1 %

6,9 %

5,2 %

5,8 %

4,7 %

3,8 %

3,8 %

5,2 %

4,4 %

4,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

12,5 %

10,0 %

 

 

15,3 %

11,6 %

 

 

13,1 %

10,4 %

10,2 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

12,3 %

11,0 %

 

 

14,8 %

11,8 %

 

 

12,5 %

10,8 %

10,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

19 630

12 164

 

 

16 762

14 337

 

 

28 743

17 964

12 707

Nettovelkaantumisaste, %

41,4 %

27,6 %

 

 

33,8 %

31,4 %

 

 

56,7 %

38,5 %

26,6 %

Omavaraisuusaste, %

49,2 %

51,6 %

 

 

49,8 %

52,5 %

 

 

45,9 %

52,8 %

54,9 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 114

1 063

 

 

1 144

1 074

 

 

1 271

1 077

1 091

Henkilöstö keskimäärin

1 114

1 035

1 135

1 072

1 124

1 054

1 226

1 078

1 158

1 062

1 069

Oma pääoma

47 453

44 102

 

 

49 651

45 627

 

 

50 733

46 684

47 782

Taseen loppusumma

97 809

86 196

 

 

100 394

87 315

 

 

111 792

89 263

88 104

Tulos/osake, euroa

0,06

0,04

0,08

0,06

0,14

0,10

0,04

0,04

0,18

0,13

0,18

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen takautuvasti siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 11,2 miljoonaa euroa ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 30.9.2019 9,8 miljoonaa euroa. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta katsauskauden liikevoittoon tai tulokseen.


Tunnuslukujen laskentakaavat