taloustietoa.jpg

Taloustietoa

________  _

Päivitetty: 7.5.2020 

Vuosi 2019


Liikevaihto
131,8
miljoonaa euroa


 


Liikevoitto
9,6
miljoonaa euroa,
7,3 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,27
euroa  Henkilöstön määrä  
1 266
joulukuun lopussa


Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

Tuhatta euroa

1-3/
2020

1-3/
2019

4-6/
2020

4-6/
2019

1-6/
2020

1-6/
2019

7-9/
2020

7-9/
2019

1-9/
2020

1-9/
2019

10-12/
2020

10-12/
2019

2020

2019

Liikevaihto

36 565

31 897

35 193

32 750

71 758

64 648

 

29 496

 

94 144

 

37 680

 

131 824

EBITA-liikevoitto

3 184

2 242

4 111

3 214

7 295

5 366

 

 

 

 

 

 

 

 

- suhteessa liikevaihtoon

8,7 %

7,0 %

11,7 %

9,5 %

10,2 %

8,3 %

 

 

 

 

 

 

 

 

Liikevoitto (EBIT)

2 729

1 989

3 655

2 867

6 384

4 856

 

1 791

 

6 647

 

3 001

 

9 648

- suhteessa liikevaihtoon

7,5 %

6,2 %

10,44 %

8,8 %

8,9 %

7,5 %

 

6,1 %

 

7,1 %

 

8,0 %

 

7,3 %

Katsauskauden tulos

2 187

1 489

2 718

2 244

4 905

3 733

 

1 121

 

4 855

 

2 236

 

7 090

- suhteessa liikevaihtoon

6,0 %

4,7 %

7,7 %

6,9 %

6,8 %

5,8 %

 

3,8 %

 

5,2 %

 

5,9 %

 

5,4 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

16,6 %

12,5 %

 

 

18,1 %

15,3 %

 

 

 

13,1 %

 

 

 

14,0 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

13,8 %

12,3 %

 

 

15,3 %

14,8 %

 

 

 

12,5 %

 

 

 

13,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

20 762

19 630

 

 

11 553

16 762

 

 

 

28 743

 

 

 

22 616

Nettovelkaantumisaste, %

39,8 %

41,4 %

 

 

21,0 %

33,8 %

 

 

 

56,7 %

 

 

 

42,5 %

Omavaraisuusaste, %

46,2 %

49,2 %

 

 

44,9 %

49,8 %

 

 

 

45,9 %

 

 

 

47,2 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 260

1 114

 

 

1 266

1 144

 

 

 

1 271

 

 

 

1 266

Henkilöstö keskimäärin

1 260

1 114

1 266

1 135

1 263

1 124

 

1 226

 

1 158

 

1 270

 

1 186

Oma pääoma

52 155

47 453

 

 

55 073

49 651

 

 

 

50 733

 

 

 

53 190

Taseen loppusumma

115 131

97 809

 

 

124 294

100 394

 

 

 

111 792

 

 

 

114 116

Tulos/osake, euroa

0,08

0,06

0,10

0,08

0,18

0,14

 

0,04

 

0,18

 

0,08

 

0,27

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistetulla menetelmällä siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 11,2 miljoonaa euroa, ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 9,2 miljoonaa euroa 31.12.2019. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta tilikauden liikevoittoon tai tulokseen.


Tunnuslukujen laskentakaavat