taloustietoa.jpg

Taloustietoa

________  _

Päivitetty: 4.5.2021 

Vuosi 2020


Liikevaihto
139,0
miljoonaa euroa


 


EBITA-liikevoitto
16,0
miljoonaa euroa,
11,5 prosenttia liikevaihdosta


Osakekohtainen tulos
0,40
euroa  Henkilöstön määrä  
1 258
joulukuun lopussa


Tulosohjeistus 2021

Digian liikevaihto kasvaa edellisvuotta nopeammin (5,5 % vuonna 2020) ja EBITA-liikevoittomarginaali on noin 10 %:n tasolla.

Digia Oyj muutti talousraportointikäytäntöään vuoden 2017 alusta alkaen. Osavuosikatsausten sijaan Digia julkistaa kolmelta ja yhdeksältä kuukaudelta avainlukuja ja tietoja liiketoiminnan kehittymisestä pörssitiedotteella. Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. 

Luvut ovat IFRS15 -oikaistu Q1/2017 alkaen.

KONSERNIN KESKEISET TUNNUSLUVUT 

Tuhatta euroa

1-3/
2021

1-3/
2020

4-6/
2021

4-6/
2020

1-6/
2021

1-6/
2020

7-9/
2021

7-9/
2020

1-9/
2021

1-9/
2020

10-12/
2021

10-12/
2020

2021

2020

Liikevaihto

39 357

36 565

 

35 193

 

71 758

 

29 423

 

101 181

 

37 867

 

139 049

EBITA-liikevoitto

5 256

3 184

 

4 111

 

7 295

 

4 113

 

11 409

 

4 591

 

16 000

- suhteessa liikevaihtoon

13,4 %

8,7 %

 

11,7 %

 

10,2 %

 

14,0 %

 

11,3 %

 

12,1 %

 

11,5 %

Liikevoitto (EBIT)

4 456

2 729

 

3 655

 

6 384

 

3 658

 

10 042

 

4 060

 

14 102

- suhteessa liikevaihtoon

11,3 %

7,5 %

 

10,44 %

 

8,9 %

 

12,4 %

 

9,9 %

 

10,7 %

 

10,1 %

Katsauskauden tulos

3 544

2 187

 

2 718

 

4 905

 

2 761

 

7 666

 

2 961

 

10 627

- suhteessa liikevaihtoon

9,0 %

6,0 %

 

7,7 %

 

6,8 %

 

9,4 %

 

7,6 %

 

7,8 %

 

7,6 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oman pääoman tuotto, %

23,5 %

16,6 %

 

 

 

18,1 %

 

 

 

18,4 %

 

 

 

18,7 %

Sijoitetun pääoman tuotto, %

19,5 %

13,8 %

 

 

 

15,3 %

 

 

 

15,7 %

 

 

 

16,5 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korolliset nettovelat

15 826

20 762

 

 

 

11 553

 

 

 

14 290

 

 

 

10 531

Nettovelkaantumisaste, %

26,2 %

39,8 %

 

 

 

21,0 %

 

 

 

24,7 %

 

 

 

17,3 %

Omavaraisuusaste, %

42,4 %

46,2 %

 

 

 

44,9 %

 

 

 

50,2 %

 

 

 

50,7 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Henkilöstön määrä kauden lopussa

1 323

1 260

 

 

 

1 266

 

 

 

1 258

 

 

 

1 258

Henkilöstö keskimäärin

1 322

1 260

 

1 266

 

1 263

 

1 256

 

1 261

 

1 266

 

1 261

Oma pääoma

60 301

52 155

 

 

 

55 073

 

 

 

57 887

 

 

 

60 737

Taseen loppusumma

144 134

115 131

 

 

 

124 294

 

 

 

117 248

 

 

 

121 078

Tulos/osake, euroa

0,13

0,08

 

0,10

 

0,18

 

0,10

 

0,29

 

0,11

 

0,40

Digia on ottanut käyttöön IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin 1.1.2019 alkaen yksinkertaistetulla menetelmällä siten, että vertailutietoja ei ole oikaistu, vaan standardin soveltamisen aloittamisesta aiheutuneet vaikutukset on kirjattu vuoden 2019 avaavan taseen oikaisuksi. IFRS 16 -standardin vaikutus Digian taseeseen 1.1.2019 merkityksi vuokranmaksuvelvoitteeksi oli 11,2 miljoonaa euroa, ja IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserien määrä 1.1.2019 oli 11,2 miljoonaa euroa ja 9,2 miljoonaa euroa 31.12.2019. IFRS 16 -standardin käyttöönotto on vaikuttanut muun muassa tiettyihin taseesta laskettaviin tunnuslukuihin ja rahavirtalaskelmaan. IFRS 16 -standardilla ei ole olennaista vaikutusta tilikauden liikevoittoon tai tulokseen.


Tunnuslukujen laskentakaavat