digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 9.8.2019 

”Digian liikevaihdon kasvu jatkui toisella vuosineljänneksellä odotustemme mukaisesti. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 32,8 (28,9) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 13,5 prosenttia edellisvuodesta. Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,0 prosenttia 64,6 (55,7) miljoonaan euroon. Orgaaninen kasvu oli toisella vuosineljänneksellä 8,0 prosenttia ja ensimmäisellä vuosipuoliskolla 8,9 prosenttia. Katsauskauden jälkeen ostimme 1.8.2019 toteutuneella kaupalla Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. AES on erikoistunut Microsoft Dynamics 365 ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin. AES:n liikevaihto vuonna 2018 oli 12,7 miljoonaa euroa ja henkilömäärä vuoden 2018 lopussa 101.

Kannattavuutemme paraneminen jatkui. Liikevoittomme oli toisella vuosineljänneksellä 2,9 (1,9) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuussa 4,9 (3,5) miljoonaa euroa. Liikevoitto oli toisella vuosineljänneksellä 8,8 (6,7) ja tammi-kesäkuussa 7,5 (6,3) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuuttamme on parantanut määrätietoinen työmme palveluvalikoimamme, organisaatiomme ja toimintatapojemme kehittämisessä. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että asiakasprojektiemme siirtyessä ylläpitovaiheeseen meillä on tarjota asiakkaillemme entistä monipuolisempia palveluja toimittamiemme ratkaisujen jatkuvaan kehittämiseen ja asiakasyhteistyön laajentamiseen. Kykymme toimia asiakkaillemme kokonaisratkaisutoimittajana on vahvistunut merkittävästi viime vuosien aikana. Olen alkuvuoden osalta tyytyväinen myös siihen, että liiketoiminnan rahavirtamme parantui 8,4 (-1,2) miljoonaan euroon.

Katsauskauden liikevaihtoa kasvattivat erityisesti verkkoliiketoiminnan, integraatioiden ja ohjelmistorajapinta- eli API-palveluiden, Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien ja liiketoiminta-analytiikan hyvä kysyntä. Datan hyödyntäminen liiketoiminnassa on korostunut ja se vauhdittaa analytiikan, integraatioiden ja liiketoiminnan ydinjärjestelmien kysyntää. Verkottuvassa liiketoiminnassa oleellista on järjestelmien ja palvelukokonaisuuksien saumaton yhteensopivuus. Katsauskauden alkupuolella toteuttamamme organisaatiomuutos ja toimintamallien kehitys vahvisti kykyämme toteuttaa näitä kokonaisratkaisuja. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä hankitun mobiilisovelluskehitykseen ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n osaaminen on saatu suunnitellusti käyttöön, ja kysyntä palveluita kohtaan on ollut ennakoidun vahvaa.  

Finanssialan kysyntä on jatkunut hyvänä. Finanssialan toimintaympäristön muutos luo kysyntää teknologiaratkaisuille, joilla mahdollistetaan uusia palveluita ja toimintamalleja sekä tehostetaan toimintojen automatisointia. Myös muuttuviin sääntelyvaatimuksiin vastaaminen edellyttää uusia teknisiä ratkaisuja.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi tammi-kesäkuun aikana 13 prosenttia, ja sen osuus liikevaihdosta oli 49,2 (50,4) prosenttia. Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnassa panostimme sekä osaamiseen että monitorointiteknologioihin. Kehityksen painopisteenä oli kattavamman tilannekuvan luominen asiakasympäristöistä ja niistä saatavan datan hyödyntäminen. Dataa analysoimalla pystymme ennakoimaan esimerkiksi alustojen ja järjestelmien ylläpitotarpeita entistä paremmin. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 50,8 (49,6) prosenttia.

Tuotekehityskulumme olivat katsauskauden aikana 2,8 miljoonaa euroa. Tärkeimmät kehityskohteet olivat toiminnanohjausjärjestelmä-, mobiiliviestintä- ja valvontatuotteemme.

Ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on koko toimintamme perusta. Haluamme olla jatkuvasti oppiva huippuammattilaisten joukko, jossa vankka ammattitaito ja toiminnan joustavuus kohtaavat. Katsauskauden aikana henkilöstömme määrä kasvoi 53 henkilöllä ja oli keskimäärin 1 124. Kehitämme aktiivisesti kulttuuriamme ja työntekijäkokemustamme tarjotaksemme asiantuntijoillemme parhaat mahdolliset puitteet onnistua työssään. Katsauskauden aikana määrittelimme yhdessä kulttuurimme neljä perusperiaatetta: oppiminen, jakaminen, rohkeus ja ammattiylpeys. Ammattitaito ja intohimo jatkuvaan oppimiseen on se pohja, jolle rakennamme tulevaisuutemme. Samalla koemme työmme merkitykselliseksi koko yhteiskunnan kannalta. Uskomme Digiassa maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.”


Digia Oyj:n puolivuosikatsaus 2019, 9.8.2019

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaLue lisää