Toimitusjohtajan katsaus

Päivitetty: 6.2.2018

Digian toimitusjohtaja Timo Levorannan kommentit  vuodesta 2017”Digian neljännen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18 % edelliseen vuoteen verrattuna. Voimakasta liikevaihdon kasvua tukivat erityisesti verkkokaupparatkaisujen, räätälöityjen digitaalisten ratkaisujen, palveluvalvontaratkaisujen sekä Microsoft Dynamics -järjestelmien hyvä kysyntä. Myös Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen eteneminen kasvatti liikevaihtoa. 

Neljännen vuosineljänneksen liikevaihdon kasvussa näkyivät pitkäaikaiset asiakassuhteet sekä laajempien projekti- ja palvelukokonaisuuksien toimittaminen. Entistä useammin Digian asiakkaat näkevät palvelujen kehittämisen ja teknologian hyödyntämisen osana laajempaa liiketoiminnan kehittämistä yksittäisen palvelun tai prosessin kehittämisen sijaan. Kyse on kokonaisvaltaisemmasta liiketoiminnan uudistamisesta, jossa muotoillaan uudestaan liiketoiminnan toimintatapoja paremman asiakaskokemuksen luomiseksi ja toiminnan tehostamiseksi. Suurimmat hyödyt saavutetaan kokonaisuuden järjestelmällisellä kehittämisellä, ei irrallisilla kehityshankkeilla. 

Kokonaisvaltaisempi näkemys digitalisaatiosta luo IT-palveluyrityksille vaatimuksen laajempien palvelukokonaisuuksien ymmärtämiseen ja toimittamiseen, sekä niiden jatkuvaan kehitykseen ja ylläpitoon. Tämä trendi tukee Digian liiketoiminnan kasvua. Digian tarjoaman monipuolisuus, yhteensopivuus sekä moderni, jatkuvasti kehittyvä osaaminen ovat erottavia kilpailukykytekijöitämme. Voimme tarjota asiakkaillemme luotettavan ja kehittyvän kumppanuuden, jossa asiakkaan liiketoimintaa tuetaan jatkuvasti palveluja ylläpitäen ja niitä ketterästi kehittäen. 

Digitaalisten palvelujen, mm. verkkokauppojen, oikeanlainen integroiminen yritysten taustajärjestelmiin on kriittinen osa palvelun laatua sekä jatkokehityksen joustavuutta. Älykäs integraatio on yksi yritysten teknologisen muutoskyvyn avaimista. Olemme suunnannäyttäjä integraatioratkaisuissa ja meillä on tunnustettu asema integraatiomarkkinassa. Neljännellä neljänneksellä vahvistimme edelleen osaamistamme modernien integraatioratkaisujen (mm. API-ratkaisut) toimittajana ostamalla Integration House Oy:n osakekannan. Kyvykkyytemme palvella asiakkaita liiketoiminnan sujuvoittamiseksi on meille kilpailuetu. 

Vuoden 2017 liikevaihto kasvoi 11 % edelliseen vuoteen verrattuna. Strategiamme mukaisesti haemme kasvua muun muassa kokonaisvaltaisten digitaalisten palveluiden toimittamisesta. Kokonaisratkaisujen osuus liikevaihdosta kasvoi yhtiön liikevaihtoa selvästi nopeammin. 

Kolmannella vuosineljänneksellä käynnistimme tehostetut laadunparannustoimenpiteet ja toimintatavan muutokset kannattavuuden parantamiseksi. Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto jäi edelleen tavoitellusta, mutta parani kolmannesta neljänneksestä selvästi ja oli 1,1 miljoonaa euroa. 

Vuonna 2017 Digian liikevoitto oli 1,8 miljoonaa euroa, mikä oli 1,9 % liikevaihdosta. Liikevoitto kehittyi suotuisasti kaikilla merkittävillä palvelualueilla. Liikevoittoa rasittivat merkittävästi toiselle vuosipuoliskolle ajoittuneet kolmen projektin toimitushaasteet (-3,5 miljoonaa euroa tappiota vuonna 2017). Myös voimakkaat panostukset digitaalisten ja finanssiliiketoiminnan palveluiden kehittämiseen sekä henkilöstön osaamiseen vaikuttivat tulokseen. 

Vuonna 2017 jatkoimme epäorgaanisia investointeja Digitaalisten palveluiden ja Integraatio ja tiedon hyödyntäminen –palvelualueille. Omni Partners Oy:n yritysostolla vahvistimme asemaamme digitaalisten palveluiden markkinassa, ja Integration House Oy:n yritysostolla vahvistimme osaamistamme integraatio- ja API-ratkaisuissa. Uudistimme ja yksinkertaistimme Digian toimintamallia kasvun varmistamiseksi. Osana tätä muutosta uudistimme organisaatiota ja johtoryhmän kokoonpanoa. 

Digia on kasvuun panostava, luotettava ja ketterästi toimiva kotimainen IT-alan ammattilainen. Vuonna 2017 panostimme kannattavan kasvun perustusten luomiseen. Vuonna 2018 tavoitteenamme on edelleen vahvistaa yhtiön asemaa erityisesti kasvavilla digitaalisten palveluiden markkinoilla, prosessien digitalisoinnissa ja palveluliiketoiminnassa. Etsimme myös aktiivisesti sopivia yritysostokohteita kasvumme kiihdyttämiseksi. Odotamme liikevoiton paranevan merkittävästi vuoteen 2017 verrattuna."

Digia Oyj tilinpäätöstiedote 2017, 6.2.2018

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaTakaisin ylös