digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 3.5.2019 

”Olemme tyytyväisiä liikevaihtomme vahvaan kasvuun sekä erityisesti siihen, että pystyimme kasvattamaan liikevaihtoamme useilla eri tarjoama-alueilla. Liikevaihtomme oli 31,9 (26,9) miljoonaa euroa ja se kasvoi 18,7 % verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan. Orgaaninen kasvumme oli 10,0 (9,9) %. Merkittävä kasvualue oli verkkoliiketoimintamme kokonaisuus, jossa yhdistyvät palvelumuotoilu, verkkokauppa-alustat, ketterä kehitys sekä analytiikka. Integraatio- ja API-ratkaisujen merkitys digitaalisessa liiketoiminnassa korostuu entisestään. Molemmat osa-alueet kasvoivat katsauskaudella hyvin. Myös pilvipohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien kysyntä oli vahvaa.

Liikevoitto kasvoi edellisvuodesta 25,2 % ja oli 2,0 (1,6) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali parani 6,2 (5,9) %:iin liikevaihdosta. Olemme tyytyväisiä projektijohtamisen kehittymiseen sekä siihen, että laadunhallinta toimii entistä kiinteämpänä osana kaikkea toimintaamme. Eräänä osoituksena tästä on 18.3.2019 uusittu ISO 9001 -sertifikaattimme. Projektiliiketoiminta kasvoi 23,6 % ja sen osuus liikevaihdosta oli 50,5 (48,5) %.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme kasvoi 14,9 % ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja sen osuus liikevaihdosta oli 49,5 (51,5) %. Näkemyksemme mukaan asiakkaidemme digitaalisten alustojen liiketoimintakriittisyys korostuu edelleen, mikä osaltaan kasvattaa palvelu- ja ylläpitoliiketoimintaamme. Digian vahvuutena ovat 24/7-palvelut, joilla tuemme asiakkaidemme ympäristöjen ja palveluiden toimivuutta sekä niiden jatkuvaa kehittymistä koko elinkaaren ajan. Strategiamme mukaisesti jatkamme edelleen panostuksia tälle palvelualueelle. Katsauskauden aikana kehitimme erityisesti valvonta- ja monitorointiteknologioitamme. 


Liiketoiminnan kehittyminen ensimmäisellä vuosineljänneksellä


Digian strategiana on toimia asiakkaan liiketoiminnan uudistajana ja luotettuna kumppanina palveluiden suunnittelusta ja toteutuksesta aina ylläpitoon ja jatkuvaan kehittämiseen. Huolehdimme palvelujen koko elinkaaresta. Ratkaisuillamme kehitämme asiakkaidemme kilpailukykyä sekä koko suomalaista yhteiskuntaa.

Katsauskauden alussa 1.1.2019 toteutimme tulorekisterin ensimmäisen vaiheen käyttöönoton. Tulorekisteri on kansallinen sähköinen tulotietojen tietokanta. Käyttöönoton jälkeen Verohallinnon ja Digian yhteistyö jatkuu järjestelmän ylläpidolla ja etuudet-vaiheen sekä lisätoiminnallisuuksien kehittämisellä.

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä vahvistimme mobiiliosaamistamme hankkimalla mobiilisovelluksiin ja pilvipalveluihin erikoistuneen Starcut Oy:n. Palvelujen käytettävyys mobiilisti on oleellinen osa modernia asiakaskokemusta. Esimerkkinä Digian vahvuudesta yhdistää mobiili asiakaskokemus jatkuviin palveluihin on Helsingin seudun liikenteen (HSL) päätös valita Digia HSL-sovelluksen ja sovellusalustan jatkokehittäjäksi sekä ylläpitäjäksi. HSL on ollut Digian asiakas vuodesta 2017.

Digia ja Atostek voittivat katsauskaudella kilpailutuksen, jossa sairaanhoitopiirien ja kuntien omistamalle UNA Oy:lle toimitetaan integraatio- ja tiedonhallintaratkaisu. Puitesopimus sisältää ratkaisun toimituksen, ylläpitopalvelut ja jatkokehityksen. Integraatio- ja tiedonhallintaratkaisussa hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyvää tietoa, minkä avulla voidaan kehittää ja uudistaa palveluja. Toimitettavan ratkaisun ansiosta asiakkuustietoja pystytään käyttämään sosiaali- ja terveyspalvelujen ammattilaisten toimesta valtakunnallisesti, mikäli asiakas on antanut siihen luvan.

Katsauskaudella käynnistimme myös Suomen ensimmäisen julkaistun referenssitoimituksen pilvipohjaisella Microsoft Dynamics 365 Talent -järjestelmällä. Strategiamme mukaisesti olemme laajentaneet tarjoamaamme pilvipohjaisten järjestelmien toimittamiseen. Digialla on kokonaisuudessaan vahva tarjoama toiminnanohjausratkaisuissa, sisältäen Digia Enterprise-, MS Dynamics 365- ja MS D365 Business Central -ratkaisut.

Me Digiassa uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Vuonna 2019 jatkamme tarjoamamme vahvistamista sekä toimenpiteitä kannattavuutemme parantamiseksi.”


Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-maaliskuu 2019, 3.5.2019

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaLue lisää