digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 7.2.2020

”Olen tyytyväinen Digian suorituskyvyn parannukseen ja kannattavaan kasvuun tilikaudella 2019. Tavoitteidemme mukaisesti Digian liikevaihto kasvoi erittäin vahvasti vuoden viimeisellä neljänneksellä, ja kasvu oli vahvaa myös koko vuonna 2019. Samanaikaisesti liikevoittomme ja liikevoittomarginaalimme paranivat selvästi sekä vuoden viimeisellä neljänneksellä että koko tilikaudella 2019. Tulokset osoittavat, että olemme strategiamme toteutuksessa oikealla tiellä.

Viimeisen vuosineljänneksen liikevaihtomme nousi lähes 38 miljoonaan euroon, kasvua 21 prosenttia edellisvuodesta. Koko vuoden liikevaihtomme oli noin 132 miljoonaa euroa, jossa on kasvua 17,6 prosenttia edellisvuodesta. Orgaaninen kasvu oli viimeisellä vuosineljänneksellä 8,6 prosenttia ja koko tilikaudella 8,4 prosenttia. Liikevaihtoamme kasvattivat myös Accountor Enterprise Solution Oy:n ja Starcut Oy:n hankinnat.

Sekä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta että projektiliiketoiminta kasvoivat hyvin. Palveluiden ja ylläpidon osuus koko vuoden liikevaihdosta oli noin 62 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 38 prosenttia. 

Liikevaihdon kasvun lisäksi olen tyytyväinen liikevoittomme kehitykseen. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto (EBIT) oli 3,0 (1,4) miljoonaa euroa ja koko vuoden liikevoitto 9,7 (6,5) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali (EBIT-%) oli viimeisellä neljänneksellä 8,0 (4,6) prosenttia ja koko tilikaudella 7,3 (5,8) prosenttia liikevaihdosta. Vahvan tuloskehityksen taustalla on ennen kaikkea toimintojemme pitkäjänteinen ja järjestelmällinen kehittäminen. Odotan liikevoittomme kehittyvän myönteisesti myös vuonna 2020.

Digian kokonaistarjoama on näyttänyt toimivuutensa, sillä kaikki viisi palvelualuettamme kasvattivat liikevaihtoaan sekä viimeisellä vuosineljänneksellä että vuositasolla. Erityisen vahvaa kasvu oli Microsoft-liiketoimintajärjestelmien, integraatioiden ja ohjelmointirajapintapalveluiden (API:t) sekä analytiikan alueilla. Kysynnässä näkyi myös pilvi-integraatioihin ja API-hallintaan liittyvien ratkaisujen sekä analytiikkaliiketoimintaan kuuluvien tiedolla johtamisen, ja tietovarastoihin liittyvän osaamisen lisääntynyt tarve. Datan älykäs hyödyntäminen liiketoiminnassa on edelleen vahvistuva trendi ja Digialle keskeinen menestystekijä.

Digitaalisista ratkaisuista on tullut viime vuosina yhä kriittisempi osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa. Selkeä osoitus tästä on asiakkaidemme kasvava tarve liiketoimintaprosessien ympärivuorokautiselle (24/7) valvonnalle. Esimerkiksi valvonnan palvelukokonaisuuteemme kuuluvan Digia Iiriksen asiakasmäärä kaksinkertaistui vuoden 2019 aikana, samalla kun valvottavien mittapisteiden määrä kasvoi merkittävästi. Digia Iiris laajentaa valvonnan koskemaan teknisen toimivuuden lisäksi myös asiakaskokemukseen liittyvä prosesseja. Hyödynnämme Digia Iiriksessä sekä kaupallisia teknologioita että omaa tuotekehitystä. Ratkaisua hyödyntää muun muassa HSL, jolle Digia Iiris tarjoaa tilannekuvan ja näkyvyyden valvonnan kohteena oleviin järjestelmiin sisältäen 24/7-häiriöhallinnan.

Asiakaskokemuksen merkitys on ollut ratkaiseva myös muun muassa Stockmannille toimittamassamme kanta-asiakassovelluksessa, Holiday Clubin ja Etran verkkokaupoissa ja Suomen suosituimpiin kuuluvassa Helsingin Seudun Liikenteen HSL-sovelluksessa.

Toimintamme perusta on ammattitaitoinen ja asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö. Digialaisten määrä kasvoi vuoden 2019 aikana 175:llä ja oli keskimäärin 1 186. Vuoden aikana teimme yhdessä henkilöstön ja Digian kasvua tukevat uudet kulttuuriperiaatteemme: oppiminen, jakaminen, ammattitaito ja rohkeus.

Digian vahvuus on laaja-alainen ja syvä teknologiaosaaminen yhdistettynä kannustavaan ja kehittyvään työkulttuuriin. Tilikauden aikana jatkoimme kulttuurimme ja vahvan asiantuntijuutemme kehittämistä monimuotoisesti koulutusohjelmin sekä työnkiertomahdollisuuksia ja erilaisia tiedon jakamisen tapoja tukemalla. Jatkoimme myös erinomaista palautetta saanutta Vaikuttava Esimies -johtamisohjelmaamme. On ilo todeta, että yhteistyömme sujuvuutta mittaavan pulssitutkimuksen tulos oli nyt kaikkien aikojen korkein.

Me digialaiset uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.”

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja