digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 31.10.2019 

”Digian liikevaihdon kasvu jatkui kolmannella vuosineljänneksellä ja koko katsauskaudella tavoitteidemme mukaisesti. Kolmannella vuosineljänneksellä liikevaihto oli 29,5 (25,2) miljoonaa euroa, jossa on kasvua 17 prosenttia edellisvuodesta. Katsauskauden liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 16,3 prosenttia ja oli 94,1 (80,9) miljoonaa euroa. Orgaaninen kasvu oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,8 prosenttia ja katsauskaudella 8,3 prosenttia. Sekä palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta että projektiliiketoiminta kasvoivat tasaisesti. Palveluiden ja ylläpidon osuus liikevaihdosta oli 60,6 (59,7) prosenttia. Projektiliiketoiminnan osuus oli 39,4 (40,3) prosenttia.

Liikevoittomme kehittyi katsauskaudella myönteisesti. Liikevoittomme oli kolmannella vuosineljänneksellä 1,8 (1,5) miljoonaa euroa ja tammi–syyskuussa 6,6 (5,1) miljoonaa euroa. Liikevoittomarginaali oli kolmannella vuosineljänneksellä 6,1 (6,1) ja tammi–syyskuussa 7,1 (6,3) prosenttia liikevaihdosta.

Olen erityisen tyytyväinen siihen, että kaikki viisi palvelualuettamme kasvattivat liikevaihtoaan sekä kolmannella vuosineljänneksellä että katsauskaudella. Lisäksi olen tyytyväinen kasvuumme sekä vanhoissa että uusissa asiakkuuksissa. Tämä kertoo Digian kokonaistarjoaman toimivuudesta. Emme tarjoa asiakkaille vain pistemäisiä ratkaisuja vaan toimivan ja jatkuvasti kehitettävän kokonaisuuden, jossa älykäs datan hyödyntäminen on liiketoiminnan ytimessä. Verohallinnon kanssa toteutettavan tulorekisterihankkeen liikevaihto on kääntynyt laskuun ennakkoon arvioidusti.

Erityisen vahvaa kasvu oli katsauskaudella liiketoimintajärjestelmien, integraatioiden ja API:en sekä liiketoiminta-analytiikan alueilla. Liiketoimintajärjestelmissä korostui Microsoftin toiminnanohjausjärjestelmien hyvä kysyntä. Analytiikka-liiketoimintaa kasvattaa tiedolla johtamisen ja tietovarastoihin liittyvän osaamisen lisääntyvä tarve. Yritykset uudistavat tiedon tallennusympäristöjään siirtämällä niitä pilveen. Nykyaikaisten pilvipohjaisten tallennusympäristöjen etuja on muun muassa mahdollisuus hyödyntää aiempaa helpommin sekä rakenteellista tietoa että ei-rakenteellista tietoa, kuten kuvaa, ääntä ja tekstiä. Tehokkaan tiedon hyödyntämisen ja tiedolla johtamisen merkityksen korostuessa järjestelmien välille tarvitaan uusia integraatioita sekä toimivia ja luotettavia rajapintoja, mikä on luonut kysyntää kaikille vahvan kasvun alueillemme.

Hyödynnämme tekoälyä muun muassa edistyksellisissä analytiikkapalveluissamme. Esimerkkejä asiakkaistamme ovat Veho, jota olemme auttaneet hyödyntämään tekoälyä ja koneoppimista hinnoittelussa, sekä Valvira, jonka tietovarastoa olemme jatkokehittämässä. Valio on puolestaan lähtenyt uudistamaan tiedolla johtamisen alustaansa pilvipohjaiseen ratkaisuun Digian kanssa.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan hyvän kehityksen taustalla on asiakkaiden tarve turvata digitaalisten liiketoiminta-alustojensa häiriötön toimivuus. Katsauskauden aikana olemme edelleen systemaattisesti kehittäneet omaa valvontakonseptia asiakkaidemme liiketoiminta-alustojen hallintaan. Se korvaa useita manuaalisia valvontatoimenpiteitä ja luo jatkuvaa tilannekuvaa liiketoiminta-alustojen suorituskyvystä. Tämä konsepti on jo käytössä osalla asiakkaistamme ja katsauskauden aikana sen käyttö on asteittain laajentunut uusissa asiakasympäristöissä.

Vahvistaaksemme asemaamme digitaalisten liiketoimintaratkaisuiden alueella ostimme kolmannella vuosineljänneksellä Microsoft Dynamics 365- ja Oracle NetSuite -ratkaisuihin erikoistuneen Accountor Enterprise Solutions Oy:n (AES) koko osakekannan. Kaupan myötä Digiaan siirtyi 113 työntekijää. AES:n integrointi osaksi Digian toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallintaliiketoimintaa aloitettiin kolmannella vuosineljänneksellä ja toteutetaan vuoden loppuun mennessä.

Osaava ja työstään innostunut sekä asiakkaidemme tavoitteisiin sitoutunut henkilöstö on toimintamme perusta. Katsauskauden aikana olemme jatkaneet toimintatapojemme kehittämistä tarjotaksemme asiantuntijoillemme parhaat mahdollisuudet onnistua työssään. Olemme mm. vahvistaneet erilaisia tapoja tiedon jakamiseen, kehittäneet työkiertomahdollisuuksia ja johtamista sekä lisänneet henkilöstön oppimismahdollisuuksia ja valmennusta. Kulttuurimme rakentuu jatkuvan oppimisen ajatukselle: työt tulevat valmiiksi, mutta me emme. Katsauskauden aikana henkilöstömme määrä kasvoi 127:llä ja oli keskimäärin 1 226.

Osana vastuullista toimintaamme järjestimme katsauskaudella Digiarvoa 2019 -kilpailun. Kilpailussa etsittiin toteuttamiskelpoisia ja arvoa luovia ideoita yhteiskuntamme hyvinvoinnin kehittämiseksi digitalisaation keinoin. Kilpailun palkintona oli 100 000 euron arvosta Digian ammattitaitoa hankkeen toteuttamiseen. Kilpailuun saapui kaikkiaan 93 hakemusta ja voittaja julkistettiin 24.9. Voittajaksi nousi Suomen Punaisen Ristin ”Kukaan ei jää ilman apua” -palvelu, joka yhdistää avun tarvitsijat avun tarjoajiin digitaalisesti. Kilpailussa halusimme kannustaa kaikkia suomalaisia ideoimaan yhdessä keinoja, joilla tuomme teknologian arjen avuksi.

Me uskomme maailmaan, jossa arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.”


Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2019, 31.10.2019

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaLue lisää