digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 6.8.2021

Digian liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 9,8 prosenttia ja oli 38,6 (35,2) miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vahvistui toisella vuosineljänneksellä alkuvuoteen verrattuna. Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 8,7 prosenttia ja oli 78,0 (71,8) miljoonaa euroa.

Liikevaihdon kasvuvauhtia nostivat toisella vuosineljänneksellä datan hyödyntämisen ratkaisut, digitaaliset asiakaskohtaiset palvelut sekä liiketoiminta-alustojen uudistaminen. Liikevaihdon kasvua hidasti omien asiantuntijoiden hyödyntäminen sisäisen liiketoiminta-alustamme (Digia Business Engine) kehityksessä. Tämän vaikutus liikevaihtoon oli tammi- kesäkuussa noin kaksi prosenttiyksikköä. Palvelu- ja  ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli tammi–kesäkuussa noin 67 (65) prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 33 (35) prosenttia.

Huhti–kesäkuun EBITA-liikevoitto oli 3,5 (4,1) miljoonaa euroa. EBITA-liikevoittomarginaali oli 9,0 (11,7) prosenttia liikevaihdosta. Toisen vuosineljänneksen kannattavuutta heikensivät aiemmin päätetyt merkittävät investointimme Digia Business Engineen, pilvialustaratkaisujen kyvykkyyksien rakentamiseen sekä rekrytointiin. Vahvistimme toisella vuosineljänneksellä myös myyntiämme osana Next Level -strategiaamme. Näillä investoinneilla vahvistamme tulevaisuuden kilpailukykyämme. Rekrytointikuluja kasvatti kiristynyt kilpailu alan osaajista. Koronapandemian positiivinen vaikutus kulutasoon jäi toisella vuosineljänneksellä vertailukauteen nähden vähäiseksi.

Kysynnässä näkyi alkuvuonna asiakkaiden tarve digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen, mikä lisäsi tarvetta myös liiketoiminta-alustojen uudistamiselle. Liiketoiminta-alustojen uudistamiseen vaikuttivat vahvasti erityisesti datan hyödyntämisen tarpeet. Strategiamme mukaisesti tarjoamme asiakkaillemme sovellukset ja yhdistämme niihin tiedon hyödyntämisen ratkaisuja. Hyvä esimerkki kyvykkyydestämme on se, että Microsoft valitsi Digian heinäkuussa Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut / Dynamics 365 -kumppaniksi. Valinnassa painoi vahvuutemme palvella asiakkaita laaja-alaisesti yhdistämällä Azure-pilvi, Dynamics-teknologia ja analytiikan hyötykäyttö kattavaan toimiala- ja kehitysosaamiseemme.

Oman osaamisemme lisäksi hyödynnämme asiakashankkeissa aktiivisesti Digia Hub -verkostoamme, jonka kautta Digian asiakashankkeissa työskentelee nyt yli 70 asiantuntijaa. Kaiken kaikkiaan Digian hankkeissa työskentelee noin 260 osaajaa omien ammattilaistemme rinnalla. Henkilöstömme määrä katsauskauden lopussa oli 1 329.

Digia Business Engine -hanke on henkilöstön osaamisen jatkuvan kehittämisen ohella Digian keskeisin liiketoiminnan uudistamisen strateginen hanke, jossa rakennamme älykästä teknologista kasvualustaa ja tuemme Digian tulevaisuuden kasvua ja tuottavuuden kehitystä. Hankkeessa työskenteli ensimmäisen vuosipuoliskon aikana keskimäärin 20 kokoaikaista digialaista. Tammi–kesäkuussa aktivoimme hankkeesta kuluja 1,4 miljoonaa euroa ja hankkeen tulosvaikutus oli noin -0,2 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 2,1 miljoonaa euroa. Digia Business Engine otetaan käyttöön vaiheittain vuoden 2022 aikana.

Pilvialustojen käyttö arkipäiväistyy ja julkisesta pilvestä on muodostunut tärkeä kehitys- ja tuotantoalusta lähes kaikissa liiketoiminnoissamme. Olemme vahvistaneet tarjoamaamme sekä rekrytoineet lisää pilven myynti- ja konsultointiosaajia, ja henkilöstömme on suorittanut merkittävän määrän uusia pilviteknologioiden sertifikaatteja ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Pilvialustapalveluiden myyntimahdollisuudet ja tarjouskanta ovat vahvassa kasvussa. Tavoitteenamme on olla merkittävä hybridipilven konsultoinnin ja hallintapalveluiden (Managed Services) toimittaja Suomessa sekä valittujen asiakkaidemme pääasiallinen toimittaja strategiakautemme (2020–2022) loppuun mennessä.

Tammikuussa hankitun Climber-konsernin integraatio on sujunut suunnitellusti ja liiketoiminta on kehittynyt odotustemme mukaisesti. Climberin liiketoiminta pohjautuu pitkälti edistyksellisten Qlik-teknologioiden liiketoimintalähtöiseen hyödyntämiseen. Climberin palvelujen kysyntä on jatkunut vahvana kaikilla Climberin markkina-alueilla. Päivitimme alkuvuonna myös vastuullisuuden keskeiset periaatteemme, tavoitteemme ja mittarimme. Ympäristövastuun ja digiosaamisen lisäksi periaatteissamme korostuu datan vastuullinen hyödyntäminen. Haluamme edistää asiakkaidemme kautta yhteiskunnan turvallista ja kestävää digitalisoitumista ympäristö huomioiden.

Digia odottaa Suomen IT-palvelumarkkinan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä. Datan hyödyntäminen osana liiketoiminnan arkea sekä liiketoiminnan digitalisoituminen jatkuvat vahvana ja kiihtyvänä trendinä. Samalla organisaatioiden arvonluonnin mallit sekä ihmisten työnteon tavat kehittyvät. Vuoden 2021 osalta epävarmuus markkinassa on väistymässä.

Digian tarjoama on osoittanut kilpailukykynsä myös poikkeusoloissa. Erityisenä vahvuutenamme ovat erilaisten operatiivisten järjestelmien ratkaisut sekä dataohjautuva liiketoiminta. Menestystämme tukee laaja tuote- ja palveluportfolio, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen, sekä jatkuvien palvelujen merkittävä osuus liiketoiminnasta.

Uskomme maailmaan, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.”

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja