digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 4.5.2021

Vuoden 2021 ensimmäinen vuosineljännes sujui suunnitelmamme mukaisesti. Liikevaihtomme kasvoi 7,6 prosenttia edellisvuodesta ja oli 39,4 miljoonaa euroa. Hyvä tuloskehityksemme jatkui. EBITA-liikevoittomme kasvoi 65,1 prosenttia ja oli 5,3 (3,2) miljoonaa euroa. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme on vakaa.

Odotuksia hieman parempaa EBITA-liikevoittoamme kasvattivat korona-ajan tuomat säästöt, systemaattinen toiminnan kehittäminen ja projektitoimintaan liittyvä 0,4 miljoonan euron riskivarauksen purku.  Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli tammi–maaliskuussa noin 66 (65) prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 34 (35) prosenttia.

Kysynnässä näkyi alkuvuonna asiakkaiden tarve digitaalisen liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Korona-ajan epävarmuus on lisännyt erityisesti tilannekuvan ja tiedon hyödyntämisen merkitystä. Liiketoiminnan onnistunut digitalisaatio edellyttää kaikilla toimialoilla moderneja ydinjärjestelmiä. Tämä näkyy toiminnanohjausjärjestelmien kysynnän kasvuna. Microsoftin pilviympäristöön toteutettavien toiminnanohjausjärjestelmien tilauksemme kolminkertaistuivat edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon nähden.

Esimerkkeinä uusista järjestelmätoimituksistamme kansainvälisesti toimiva pakkausteollisuusyritys Walki valitsi uudistuksensa kumppaniksi Digian. Toiminnanohjausjärjestelmä toteutetaan pilvipohjaisella Microsoft Dynamics -teknologialla. Indoor Group valitsi Digian ensimmäisen Suomeen tilatun vähittäiskaupan Microsoft Dynamics 365 Commerce -ratkaisun toimittajaksi. Ratkaisun avulla Indoor Group kehittää entistä parempaa asiakaskokemusta monikanavaisesti sekä yhtenäistää 92 myymälää kattavien Sotka- ja Asko-ketjujen IT-järjestelmiä. Digian oman Enterprise-toiminnanohjausjärjestelmän kysyntä kasvoi vahvasti. Myös omaan tuoteratkaisuumme perustuvien finanssialan palveluiden liikevaihto kasvoi.

Merkittävimpiä katsauskaudella valmistuneita hankkeita on Verohallinnolle toimittamamme laaja Tulorekisterihanke. Vastaamme jatkossakin tulorekisterin ylläpidosta ja osallistumme myös järjestelmän jatkokehitykseen.  

Osana kasvustrategiaamme hankimme 7.1.2021 ruotsalaisen Climber International AB:n koko osakekannan. Yritysosto koskee Climberin Ruotsin, Suomen, Tanskan ja Alankomaiden toimintoja. Climberin liiketoiminta pohjautuu pitkälti edistyksellisten Qlik-teknologioiden hyödyntämiseen sekä vahvasti konsultoivaan toimintamalliin. Kaupan jälkeen Digialla työskentelee yli 300 dataintegraation ja liiketoiminta-analytiikan ammattilaista. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että Digian ja Climberin yhteistyön ensiaskeleet ovat olleet odotustemme mukaisia. Jokaisessa toimintamaassamme on jo käynnistynyt yhteisiä myyntihankkeita, joissa henkilöstön osaamiset täydentävät toisiaan. Strategiamme on toimia yhtenä synergisenä kokonaisuutena ja tarjota asiakkaille näin laajempi valikoima tiedolla johtamisen ratkaisuja.

Näemme Digiassa sekä analytiikkaratkaisujen, toiminnanohjausjärjestelmien että yhä useampien uusien sovellusten siirtyvän pilvialustoille. Tämä siirtymä on Digialle strategiamme mukainen kasvumahdollisuus ja painopistealue. Vahvistimmekin ensimmäisellä vuosineljänneksellä pilvialustaratkaisujen suurasiakasmyyntiä ja palvelujen toimituskykyä rekrytoinnein. Myös henkilöstön kehittämisessä keskityimme pilviosaamisen kasvattamiseen. Digian Pilviakatemian koulutukseen osallistui alkuvuonna yli 100 digialaista. Oman osaamisemme lisäksi hyödynsimme asiakashankkeissa aktiivisesti Digia HUB -verkostoamme. Tavoitteemme on edelleen kiihdyttää pilvialustaratkaisujen kyvykkyyden rakentamista. Digia ei itse omista konesaleja, joten pilvisiirtymä on meille selkeä liiketoimintamahdollisuus.

Oman liiketoiminta-alustamme (Digia Business Engine) uusiminen etenee suunnitellusti. Rakennamme älykästä kasvualustaa tukemaan tulevaisuuden kasvua ja tuottavuutta. Katsauskaudella aktivoimme hankkeesta kuluja 0,4 miljoonaa euroa ja hankkeen tulosvaikutus oli noin -0,1 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 1,2 miljoonaa euroa. Digia Business Engine otetaan käyttöön vuonna 2022.

Osana jatkuvaa laadunparantamista Digiassa suoritettiin maaliskuussa laatujärjestelmän ja toiminnan ulkoinen auditointi, jonka tuloksena uudistettiin ISO 9001 -laatusertifiointi. Päivitimme alkuvuonna myös vastuullisuuden keskeiset periaatteemme, tavoitteemme ja mittarimme. Ympäristövastuun ja digiosaamisen lisäksi periaatteissamme korostuu datan vastuullinen hyödyntäminen. Haluamme edistää asiakkaidemme kautta yhteiskunnan turvallista ja kestävää digitalisoitumista, ympäristö huomioiden.

Arvioimme markkinoiden epävarmuuden vähitellen hellittävän ja asiakaskunnan investointirohkeuden vahvistuvan. Markkinoiden digitalisaatiokehitys jatkuu vahvana. Menestystämme tukee laaja tuote- ja palveluportfoliomme, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen, sekä jatkuvien palvelujen merkittävä osuus liiketoiminnastamme. Digia on myös asemoitunut hyvin IT-toimialan kasvualueille ja viime vuosien määrätietoinen kehityksemme antaa vahvan pohjan ponnistaa eteenpäin.

Uskomme maailmaan, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen.

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja