Toimitusjohtajan katsaus

Päivitetty: 8.2.2019

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

”Digian liikevaihto jatkoi tavoitteidemme mukaista vahvaa kasvuaan vuoden 2018 viimeisellä vuosineljänneksellä. Neljännen vuosineljänneksen liikevaihtomme kasvoi 13,6 prosenttia 31,2 (27,4) miljoonaan euroon. Koko vuoden 2018 liikevaihtomme kasvoi 18,6 prosenttia 112,1 (94,5) miljoonaan euroon. Olen erityisen tyytyväinen liikevaihtomme orgaaniseen kasvuun, joka oli 12,4%.  Palvelualueistamme integraatiot ja tiedon hyödyntäminen sekä digitaaliset palvelut kasvoivat voimakkaasti. Myös Verohallinnon tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua. Toiminnan- ohjausjärjestelmien ja finanssialan järjestelmien kysyntä jatkui tasaisena koko vuoden.

Neljännen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,4 (1,2) miljoonaa euroa, eli 4,6 (4,2) % liikevaihdosta. Viimeisen vuosineljänneksen liikevoittoa painoi tärkeän asiakashankkeen lisäresurssointi onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi. Koko vuoden 2018 kannattavuutemme parani merkittävästi. Liikevoittomme oli 6,5 (1,9) miljoonaa euroa eli 5,8 (2,0) % liikevaihdosta. Kannattavuus kehittyi positiivisesti erityisesti integraatiot ja tiedon hyödyntäminen -palvelualueen sekä digitaalisten palveluiden alueilla. Kannattavuuden kehitystoimenpiteet painottuivat projektijohtamiseen sekä toimintatapojen tehostamiseen ja harmonisointiin. Toimenpiteet kannattavuutemme edelleen parantamiseksi jatkuvat vuonna 2019.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme kasvoi 26 % ja sen osuus liikevaihdosta nousi 50,7 (47,8) %:iin vuonna 2018. Projektiliiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli 49,3 (52,2) %. Uudet palvelusopimukset sekä asiakkaidemme lisääntynyt jatkuvan palvelun tarve tukivat palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan kasvua.

Digitaalisista ratkaisuista on muodostumassa yhä tärkeämpi osa asiakkaidemme ydinliiketoimintaa, ja tämä muutostrendi tukee voimakkaasti Digian kasvumahdollisuuksia tulevaisuudessa. Asiakkaidemme kehityksen painopiste on siirtymässä pistemäisten erillisprojektien toteuttamisesta kohti hallittua liiketoiminnan kokonaisuudistamista. Uudistamisen kohteena on tällöin usein yrityksen koko lT-infrastruktuuri taustajärjestelmistä moderneihin sähköisiin palveluihin ja näiden integraatioihin. Asiakkaamme ovat myös rakentamassa liiketoiminta-alustoja, jotka liitetään yhä useampiin ulkopuolisiin tietojärjestelmiin.

Strategiamme mukaisesti jatkoimme kokonaistarjoamamme vahvistamista täydentävillä yritysostoilla. Hankimme maaliskuussa 2018 edistyksellisiin analytiikkaratkaisuihin erikoistuneen Avarea Oy:n. Yrityskaupan ansiosta Digia pystyy tuottamaan asiakkailleen ainutlaatuisen ja kattavan tarjoaman data-analytiikkaan, tekoälyyn ja näiden taustalla tarvittaviin tietojärjestelmäintegraatioihin. Täydensimme vuoden aikana myös toiminnanohjausjärjestelmien tarjoamaamme hankkimalla Microsoft Dynamics -toiminnanohjausjärjestelmiin sekä CRM-ratkaisuihin erikoistuneen Mavisystems Oy:n.

Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilöstö muodostaa edelleen koko toimintamme perustan. Tarjoamme työntekijöillemme laajan kirjon mielenkiintoisia tietotekniikkapalvelualueen työtehtäviä sekä mahdollisuuden urakehitykseen ja työssä oppimiseen. Katsauskauden aikana henkilöstömäärämme kasvoi 86 henkilöllä.

Vuoden viimeisellä neljänneksellä uudistimme Digian organisaatiorakennetta. Uudistuksen tavoitteena on parantaa edelleen toimintamme kustannustehokkuutta sekä vahvistaa kykyämme palvella asiakkaitamme entistä paremmin tulevaisuuden digitaalisten ekosysteemien ja datan hyödyntämisen markkinoilla. Uusi organisaatiomme astui voimaan 1.1.2019.  

Vuoden 2018 aikana vahvistimme asemaamme kotimaisessa IT-palvelumarkkinassa useilla palvelualueilla. Kehitimme ja kasvatimme tarjoamaamme ja hioimme palvelukokonaisuuttamme entistä toimivammaksi. Vuoden 2018 aikana tehty työ luo hyvät lähtökohdat liiketoimintamme edelleen kehittämiseksi vuonna 2019. Tavoitteenamme on jatkaa IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kannattavaa kasvua vuonna 2019."


Digia Oyj:n tilinpäätöstiedote 2018, 8.2.2019

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaTakaisin ylös