Toimitusjohtajan katsaus

Päivitetty: 30.10.2018

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

”Digian liikevaihto kehittyi kolmannella vuosineljänneksellä ja koko katsauskaudella positiivisesti. Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 22,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 25,2 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuun liikevaihto oli 80,9 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 20,6 prosenttia, mistä orgaanista kasvua oli 13,5 prosenttiyksikköä. Liiketoiminta kasvoi kaikilla palvelualueilla, ja erityisen vahvasti kasvoivat integraatiot ja tiedon hyödyntäminen -palvelualue sekä modernien verkkokaupparatkaisujen liiketoiminta. Verohallinnon kanssa toteutettava tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua. Uuden tulorekisterin ensimmäinen vaihe on Verohallinnon mukaan suunniteltu otettavan käyttöön 1.1.2019.

Integraatioratkaisuiden kysyntää pitivät yllä asiakkaiden tarve liiketoiminnan verkottumiseen yli organisaatiorajojen sekä omien järjestelmien yhteentoimivuuden parantaminen. Erityisesti ohjelmistorajapintojen (API) hallintaan liittyvät ratkaisut kasvoivat.

Myös digitaalisten palveluiden kuten verkkokaupan ja sähköisen asioinnin ratkaisujen sekä niihin liittyvän palvelumuotoilun kysyntä jatkui kolmannella vuosineljänneksellä hyvänä. Olemme onnistuneet kasvattamaan rooliamme useissa asiakkuuksissa laajan tarjoamamme ansiosta ja toimimme yhä useammin osana asiakkaidemme kehitystiimiä.

Toiminnanohjausjärjestelmien ja finanssialan järjestelmien kysyntä on jatkunut tasaisena. Toiminnanohjausjärjestelmien kysynnän taustalla ovat tyypillisesti yritysten digitalisaatiohankkeet. Digialla on tarjota eri kokoluokan ja eri toimialojen yrityksille joko Digian oma tai Microsoft-ratkaisuihin perustuva toiminnanohjausjärjestelmä. Katsauskauden aikana tehdyn yrityskaupan tukemana asemamme toiminnanohjausjärjestelmien toimittajana vahvistui edelleen.

Liikevoittomme on kehittynyt myönteisesti koko katsauskauden ja hyvä kehitys jatkui kolmannella vuosineljänneksellä. Kannattavuuden merkittävä parantuminen on seurausta liikevaihdon kasvusta ja parantuneesta projektinhallinnasta. Tammi-syyskuun liikevoittomme oli 6,3 (1,0) prosenttia liikevaihdosta ja kolmannen neljänneksen 6,1 (-3,7) prosenttia liikevaihdosta.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla, jotka kattavat palvelun koko elinkaaren. Tammi-syyskuussa palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus oli 48,5 (51,2) prosenttia liikevaihdosta. Kolmannella vuosineljänneksellä palveluliiketoiminnan liikevaihto ylitti projektiliikevaihdon ja oli 50,3 prosenttia yhtiön liikevaihdosta.

Osaava henkilöstö on Digialle asiantuntijayrityksenä ensiarvoisen tärkeä kilpailutekijä. Uudistamme jatkuvasti osaamistamme ja tarjoamme henkilöstöllemme mahdollisuuksia jatkuvaan kehittymiseen. Henkilömäärämme kasvoi katsauskaudella 70 henkilöllä.

Digia näkee tietotekniikkapalveluiden voimakkaimman kysynnän kehittyvän suuntaan, jossa asiakkaat siirtyvät yksittäisistä projekteista askeleittain kohti kokonaisvaltaista digitaalisen liiketoiminnan rakentamista. Asiakkaiden liiketoiminnot verkottuvat yli toimialarajojen, ja arvo luodaan yhä useammin toimintamalleissa, joissa datan hyödyntäminen sekä loppukäyttäjän käyttökokemus ovat kriittisiä menestystekijöitä. Käyttökokemuksessa korostuu käyttäjän tarkoitusta palveleva käyttöliittymä yhdistettynä tekniseen toimintavarmuuteen. Eri lähteistä saatavan datan yhdistäminen edellyttää hallittujen rajapintojen luomista niin omiin kuin ulkoisiinkin datalähteisiin.

Myös toiminnanohjausjärjestelmät ja niihin liittyvä osaaminen ovat tärkeitä digitaalisten palvelujen kehityksessä. Nämä järjestelmät ovat yritysten sisäisiä alustoja, joiden päälle uudet palvelut rakennetaan. Esimerkiksi verkkokauppojen dynaaminen varastojen hallinta edellyttää saumatonta liittymistä toiminnanohjausjärjestelmään. Ratkaisujen toimintavarmuus ja jatkuva (24/7) tuki ovat niin ikään avainasemassa liiketoiminnan kannalta.

Digia haluaa olla syvän asiakaskokemuksen ja digitaalisten ekosysteemien rakentaja. Autamme asiakkaitamme menestymään alustatalouden markkinassa. Tavoitteenamme on edelleen vahvistaa asemaamme kotimaisessa IT-palvelumarkkinassa ja jatkaa tätä markkinaa nopeampaa kasvua kannattavasti. Kasvavat digitaalisten palveluiden markkinat, prosessien digitalisointi sekä palveluliiketoiminnan kasvattaminen toimivat meille kasvun keihäänkärkinä.”


Digia Oyj:n liiketoimintakatsaus tammi-syyskuu 2018
, 30.10.2018

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaTakaisin ylös