digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 30.10.2020

”Kannattavuutemme parani kolmannella vuosineljänneksellä selvästi, mutta koronaepidemian aiheuttama talouden yleinen epävarmuus näkyi liikevaihdossa, joka pysyi edellisvuoden tasolla 29,4 (29,5) miljoonassa eurossa. Kolmannen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto kasvoi 90 prosenttia nousten 2,2 miljoonasta eurosta 4,1 miljoonaan euroon. Myös heinä–syyskuun EBITA-liikevoittomarginaali parani selvästi nousten 14,0 (7,3) prosenttiin liikevaihdosta. Kannattavuutta ovat parantaneet prosessien tehostaminen ja kulusäästöt, erityisesti edelleen tehostunut projektinhallinta, mutta myös keväinen varovaisuus rekrytoinnissa.

Tammi–syyskuussa liikevaihtomme kasvoi 7,5 prosenttia ja oli 101,2 (94,1) miljoonaa euroa. Vastaavan ajanjakson EBITA-liikevoitto kasvoi 51 prosenttia ja oli 11,4 (7,5) miljoonaa euroa. Myös tammi–syyskuun EBITA-liikevoittomarginaali parani ja oli 11,3 (8,0) prosenttia liikevaihdosta.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme osuus liikevaihdosta oli tammi-syyskuussa noin 66 prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 34 prosenttia. Likviditeettimme on hyvällä tasolla ja rahoitusasemamme on vakaa.

Talouden yleinen epävarmuus heijastui palveluiden kysyntään erityisesti kolmannella vuosineljänneksellä. Kuten jo toisella vuosineljänneksellä oli nähtävissä, osa asiakkaista on siirtänyt projekteja myöhäisempään ajankohtaan ja joissakin tapauksissa myös palvelujen kehitysvolyymeja on pienennetty. Alkuvuonna korostunut perustoimintojen turvaaminen on monille asiakkaille edelleen keskeistä. Toisaalta palvelemme myös asiakkaita, jotka näkevät liiketoiminnan digitalisaation olevan ajankohtaista juuri nyt.

Heinä–syyskuun aikana liiketoiminta-alueistamme kasvoivat erityisesti Microsoft-teknologiaan perustuvat toiminnanohjausjärjestelmät sekä räätälöidyt asiakasratkaisut, joita toteutamme toimialariippumattomasti laajalle asiakaskunnalle. Myös kasvava kiinnostus tiedolla johtamiseen ja datan hyödyntämiseen näkyi edelleen palveluidemme kysynnässä. Tästä esimerkkinä oli elokuussa Valtiokonttorin kanssa tehty sopimus, jolla laajensimme yhteistyötämme tietovarastoinnin, raportoinnin ja tiedon hyödyntämisen alueilla. Toteutettavat ratkaisut perustuvat moderneihin pilviteknologioihin.

Myös omaan tuoteratkaisuumme perustuvien finanssialan palveluiden liikevaihto kasvoi. Kolmannen vuosineljänneksen aikana käynnistimme uudet yritysrahoitusjärjestelmien projektit sekä Teollisen Yhteistyön Rahasto Finnfundille että Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elolle. Kehitämme myös oman Digia Enterprise -liiketoimintaalustamme perusversiota tiiviisti yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Kolmannella vuosineljänneksellä jatkoimme kehityshankkeita Laattapisteen ja Etola-yhtiöiden kanssa.

Olen tyytyväinen kolmannen vuosineljänneksen kannattavuuteemme. Koko koronaepidemian ajan prioriteettimme ovat olleet henkilöstömme turvallisuus ja asiakkaidemme palvelujen häiriötön toiminta. Olemme silti jatkaneet sekä palveluidemme että oman toimintamme kehittämistä. Työskentelemme edelleen lähes täysin etätöitä tehden, mikä on tuonut säästöä matkustamiseen ja toimistolla työskentelemiseen liittyvissä kuluissa. On kuitenkin hienoa, että kannattavuutemme on pääosin parantunut toiminnan kehittämisen seurauksena.

Olemme jatkaneet kasvua tukevia investointeja strategiaa edistäviin hankkeisiin ja henkilöstön kehittämiseen suunnitellusti. Pääteemoina ovat olleet pilvialustat ja johtaminen poikkeusoloissa. Olemme kehittäneet muun muassa etäjohtamista valmentamalla esimiehiä ja projektipäälliköitä korona-ajan johtamisen kysymyksissä. Henkilöstölle on kulttuuriperiaatteidemme mukaisesti jatkuvasti tarjolla monimuotoista koulutusta, nyt verkon välityksellä. Kolmannella vuosineljänneksellä julkistimme myös koko yrityksen laajuisen Pilvimaisteri-koulutusohjelman.

Uudistimme pilvialustojen palvelutarjoamaamme ja olemme kasvattaneet osaamistamme sekä rekrytoinnein että koulutusta lisäämällä. Digian pilvitarjoaman perustan muodostavat arkkitehtuuri- ja neuvontapalvelut, asiakkaiden pilvipalveluihin siirtymisen toteutus sekä pitkälle automatisoitu pilvipalveluiden ylläpito. Hyödynnämme ratkaisuissamme keskeisiä julkisia pilvialustoja, joita ovat Microsoft Azure, Google Cloud ja Amazon Web Services. Strategiamme mukaisesti näillä alustoilla toimivat analytiikkaratkaisut ja tietovarastot ovat keskeinen osa tarjontaamme. Toteutamme myös korkean turvallisuuden pilviratkaisuja.

Kuluvan vuoden poikkeusoloissa olemme painottaneet oman toimintamme jatkuvuutta ja kannattavuutta. Rekrytoinneissa olemme olleet hyvin maltillisia ja henkilömäärämme on noin vuoden alun tasolla. Kolmannella neljänneksellä olemme lisänneet rekrytointeja valituilla kasvualueilla. Samalla olemme jatkaneet alihankintaverkoston käyttöä, ja alihankintakustannukset heinä–syyskuussa olivatkin hieman edellisvuotta korkeammalla tasolla.

Osana kasvustrategiaamme lanseerasimme ensimmäisen vuosipuoliskon loppupuolella Digia Hub -toimintamallin. Digia Hub on IT-alan pienyrittäjille suunnattu verkosto, joka yhdistää pienyrittäjät, Digian ja asiakkaat arvoa luovaksi ekosysteemiksi. Verkoston kautta voimme tarjota pienyrittäjille mielenkiintoisia työtehtäviä ja asiakkaillemme entistä laajempaa osaamista joustavalla toimitusmallilla. Toimintamalli sai hyvän vastaanoton, ja laajensimme sitä lokakuun alussa yrityskaupalla. Allekirjoitimme katsauskauden jälkeen 1.10.2020 sopimuksen NSD Consulting Oy:n koko osakekannan hankinnasta. NSD:n toiminnassa on keskeistä yli 1 600 freelancerin ammattilaisverkosto, jonka kautta NSD tarjoaa asiakkailleen korkeatasoista ohjelmoinnin asiantuntijaosaamista. Yrityksen liikevaihto vuonna 2019 oli 3,5 miljoonaa euroa, ja sillä on 14 omaa työntekijää.

Arvioimme markkinoiden epävarmuuden jatkuvan, mikä hidastaa Digian liikevaihdon kasvua lyhyellä aikavälillä. Kun koronaepidemian aiheuttama epävarmuus hellittää, uskomme asiakaskunnan investointirohkeuden vahvistuvan. Digitalisaation trendi on edelleen vahva. Menestystämme markkinoilla tukee laaja tuote- ja palveluportfoliomme, joka ei ole sidoksissa yhteen toimialaan tai asiakkuuteen, sekä jatkuvien palvelujen merkittävä osuus liiketoiminnastamme.

Uskomme Digiassa, että pitkällä aikavälillä digitalisaation ja datan hyödyntämisen kasvutrendi säilyy vahvana. Näemme edessämme maailman, jossa liiketoiminnan arvo luodaan ekosysteemeissä, dataa älykkäästi hyödyntäen.”

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja