digia-sijoituskohteena.jpg

Toimitusjohtajan katsaus

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

________  _

 Päivitetty: 22.2.2021

Erinomainen vuosi poikkeusoloista huolimatta

Toimintaympäristön yllättävästä muutoksesta huolimatta onnistuimme turvaamaan asiakkaidemme palvelujen jatkuvuuden, henkilöstömme työllisyyden sekä uudistamaan strategiaamme. Liikevaihtomme kasvoi 5,5 % ja EBITA-liikevoittomme parani 45,4 %.

Vuosi 2020 oli monessa mielessä poikkeuksellinen. Koronavirus muutti toimintaympäristömme alkuvuonna, ja digialaisten vuosi on kulunut lähes täysin etätöissä. Organisaatiomme osoitti voimansa näissä poikkeusoloissa, ja olemme säilyttäneet toimintakykymme ja myös kehittäneet toimintaamme menneenä vuonna. Epävarmasta markkinatilanteesta huolimatta liikevaihtomme kasvoi ja kannattavuutemme parani. Tämä antaa meille hyvän pohjan tulevaisuuden kasvulle.

Vastuullisen toiminnan merkitys korostui vuoden 2020 aikana. Koronaepidemian keskellä varmistimme, että asiakkaidemme palvelut jatkuivat häiriöttä ja digialaiset voivat työskennellä turvallisesti. Kehitimme myös yritysvastuutamme ja päivitimme vastuullisuuden painopisteemme.

Vuoden alussa julkistimme uuden Next Level -strategiamme. Sen ytimessä on datan älykäs hyödyntäminen palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa. Kaikilla yrityksillä ja julkisilla toimijoilla on edessään oppimismatka sekä toimintakulttuurin että teknologisten ratkaisujen kehityksen osalta. Tällä matkalla Digia on asiakkaidemme näkemyksellinen ja luotettava kumppani.

Strategiamme mukaisesti panostimme vuonna 2020 oman toimintamme ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kehitimme muun muassa etäjohtamista valmentamalla esihenkilöitä ja projektipäälliköitä korona-ajan johtamisen kysymyksissä. Henkilöstölle on kulttuuriperiaatteidemme mukaisesti jatkuvasti tarjolla monenlaista koulutusta.

Jatkuva toimintamallien kehittäminen on osa strategiaamme. Osana sitä käynnistimme hankkeen oman liiketoiminta-alustamme uudistamiseksi. Uudistuksen tavoitteena on tukea Digian kasvua, datan hyödyntämisen kyvykkyyksiä, toiminnan tehokkuutta ja arjen sujuvuutta. Aloitimme hankkeen suunnittelun vuoden 2020 aikana.

Vahvistimme vuoden aikana asemaamme strategian mukaisesti kahdella yritysostolla. Freelancer-kehittäjillelanseerattu Digia Hub -verkosto täydentyi lokakuussa NSD Consulting -yritysostolla. Joulukuussa allekirjoitimme sopimuksen liiketoiminta-analytiikkaan keskittyvän Climber International AB:n ostosta. Kauppa astui voimaan 7.1.2021.

Me Digiassa uskomme maailmaan, jossa liiketoiminnan arvo luodaan digitaalisissa ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Tässä maailmassa olemme asiakkaidemme vastuullinen ja näkemyksellinen kumppani.

Haluan kiittää asiakkaitamme, henkilöstöämme, kumppaneitamme sekä muita sidosryhmiämme vastuullisen liiketoiminnan vuodesta 2020. Meillä on vahva pohja siirtyä liiketoiminnan seuraavalle tasolle.

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja