Toimitusjohtajan katsaus

8.2.2022

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

Tilinpäätöstiedote 2021, 8.2.2022

”Olen erittäin tyytyväinen viimeisen vuosineljänneksen vahvaan kasvuun ja hyvään kannattavuuteen; etenkin, kun jatkoimme samaan aikaan investointejamme kilpailukykymme kasvattamiseksi tulevaisuudessa. Liikevaihtomme kasvoi loka-joulukuussa 18,2 prosenttia ja oli 44,8 miljoonaa euroa. Liikevaihdon kasvu vahvistui toisella vuosipuoliskolla alkuvuoteen verrattuna. Heinä–joulukuussa liikevaihtomme kasvoi 15,8 prosenttia ja oli 78,0 miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevaihtomme kasvoi 12,1 prosenttia ja oli 155,9 miljoonaa euroa. Positiivista ja rohkaisevaa on se, että lähes kaikki liiketoimintayksikkömme kasvattivat viimeisellä vuosineljänneksellä liikevaihtoaan.

Viimeisen neljänneksen EBITA-marginaali jäi hieman vertailukaudesta, mutta oli hyvällä 11,1 prosentin tasolla. Koko vuoden EBITA-marginaali pysyi lähes ennallaan ja oli 11,4 prosenttia.  

Keskeisimpien omien tuotteidemme Digia Enterprisen ja Digia Financial Systemsin kysyntä jatkui tasaisena koko tilikauden. Yhteistyömme S-Pankki Rahastoyhtiön rahastotoimintojen ulkoistuksessa laajeni vuoden 2021 aikana muun muassa pääomarahastojen hallintoon liittyviin prosesseihin. Joulukuussa solmimme Säästöpankkiryhmän kanssa sopimuksen, jolla Digia toimittaa Säästöpankkiryhmälle säästämisen ja sijoittamisen palvelukokonaisuuden. Palvelu koostuu Digia Financial Systems -tuoteperheeseen pohjautuvasta järjestelmäkokonaisuudesta, palvelunhallinnasta sekä valituista back office -toiminnoista. 

Kysynnässä näkyi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla edelleen asiakkaiden tarve liiketoiminnan kehittämiseen ja uudistamiseen. Näkemyksemme mukaan kasvavia tarpeita ovat digitaalinen liiketoiminta, tiedolla johtaminen sekä liiketoiminnan jatkuvuus ja tehokkuus. Tästä johtuen Digian liikevaihto kasvoi neljännellä vuosineljänneksellä yli 40 prosenttia sekä tiedolla johtamisen ratkaisuissa että Microsoftin toiminnanohjaus- ja asiakkuudenhallinta -ratkaisuissa. Myös alkuvuonna ostettu ruotsalainen liiketoiminta-analytiikkakonserni Climber on kehittynyt odotustemme mukaisesti. Viimeisen vuosineljänneksen aikana vahvistimme asemaamme johtavana integraatiotoimittajana ja julkistimme asiakassopimukset DigiFinland Oy:n ja Valtorin kanssa. Integraatiot ovat datalla johtamisen sekä verkottuneen digitaalisen liiketoiminnan ydintä.

Palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus liikevaihdostamme oli viimeisellä vuosineljänneksellä noin 64 (62) prosenttia ja projektiliiketoiminnan osuus noin 36 (38) prosenttia. Koko vuonna palvelu- ja ylläpitoliiketoiminnan osuus oli 67 ja projektiliiketoiminnan 33 prosenttia. Jatkuvaluonteinen palvelu- ja ylläpitoliiketoimintamme luo stabiiliutta liikevaihtoomme, minkä lisäksi laaja osaamisemme sekä pitkät asiakassuhteet antavat hyvän perustan kasvulle. Digian asiakastyytyväisyysmittauksen tulos parani edelleen vuonna 2021.

Esimerkki vahvasta osaamisestamme ja laajasta tarjoamastamme on Digian valinta Microsoftin Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut / Dynamics 365 -kumppaniksi heinäkuussa. Valinnassa painoi vahvuutemme palvella asiakkaita laaja-alaisesti yhdistämällä Azure-pilvi, Dynamics-teknologia ja analytiikan hyödyntäminen kattavaan toimiala- ja kehitysosaamiseemme. Tämän lisäksi Microsoft valitsi Digian Microsoft Business Applications 2021/2022 Inner Circle -kumppaniverkostoon ainoana suomalaisena yrityksenä. Tunnustus annettiin viime vuoden saavutuksista, asiakkaille omistautumisesta ja innovaatioistamme Microsoftin pilvipalveluiden ympärillä.

Neljännen vuosineljänneksen EBITA-liikevoitto oli 5,0 (4,6) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoittomarginaali 11,1 (12,1) prosenttia liikevaihdosta. Koko vuoden EBITA-liikevoittomme oli 17,7 (16,0) miljoonaa euroa ja EBITA-liikevoittomarginaali 11,4 (11,5) prosenttia liikevaihdosta. Vertailuvuonna matkustus-, kokous- ja toimistotyöhön liittyvät kulut olivat normaalia matalammalla tasolla, kun taas kuluneella tilikaudella olemme investoineet voimakkaasti liiketoiminta-alustaamme ja johtamisjärjestelmäämme, Digia Business Engineen, pilvialustaratkaisujemme kyvykkyyksien edelleen rakentamiseen sekä rekrytointiin. 

Vuoden lopussa laajensimme kykyämme skaalata osaamistamme asiakashankkeisiin sopimalla uudesta yhteistyömallista yhdysvaltalaisen Fulcrum Digitalin kanssa. Sopimuksen myötä Digia hyödyntää jatkossa Fulcrum Digitalin off-shore-ammattilaisia asiakashankkeissaan. Digia ja Fulcrum Digital ovat tehneet yhteistyötä jo aiemmin, mutta uusi sopimus syventää ja systematisoi kumppanuutta. Olennaisessa roolissa ovat myös jaetut arvot ja yritysvastuun sitoumukset. 

Oman osaamisemme lisäksi hyödynnämme jo asiakashankkeissa aktiivisesti Digia Hub -verkostoamme, jonka kautta Digian asiakashankkeissa työskenteli katsauskauden lopussa yli 80 Digia Hub-asiantuntijaa. Tämän lisäksi hankkeissamme työskenteli 132 alihankkijaa omien ammattilaistemme rinnalla. Henkilöstömme määrä katsauskauden lopussa oli 1 339. Digian työntekijäkokemus kehittyi mittausten mukaan positiivisesti myös vuonna 2021.

Julkaisimme yritysvastuumme päivitetyt painopistealueet ja tavoitteet alkuvuodesta 2021. Syksyn aikana rakensimme Digian ilmastotiekartan päästöjen vähentämiseksi. Olemme olleet hiilineutraali oman toimintamme osalta jo vuodesta 2020 alkaen, ja tavoitteenamme on olla hiilineutraali koko arvoketjumme osalta vuoteen 2030 mennessä.

Vuosi 2022 on Digian strategiakauden 2020–2022 viimeinen vuosi. Kauden keskeisin yksittäinen uudistushanke on Digian oman liiketoiminta-alustan ja johtamisjärjestelmän, Digia Business Enginen, käyttöönotto. Hanke on panostus Digian tulevaisuuden kilpailukykyyn, sillä uudistamme hankkeessa toimintaamme yhdistämällä teknologian mahdollisuudet ja ihmisten osaamisen. Vuoden 2022 alkupuolella nostamme kehitystyön intensiteettiä ja siirrymme alustan käyttöönottoon vaiheittain. Käyttöönottoprojekti vaikuttaa tulokseemme vielä alkuvuonna 2022.

Digia odottaa Suomen IT-palvelumarkkinan edelleen kasvavan pitkällä aikavälillä, vaikka koronapandemia tuo edelleen epävarmuutta toimintaympäristöömme. Teknologian hyödyntäminen on keskeinen työväline toiminnan uudistamisessa niin yrityksissä kuin julkisellakin sektorilla. Tämä trendi jatkuu vahvana. Asiakkaidemme tarpeet nivoutuvat kolmeen pääalueeseen, jotka ovat digitaalinen liiketoiminta, tiedolla johtaminen sekä toiminnan jatkuvuus ja tehokkuus. Digian tarjoama ja osaamisprofiili vastaavat hyvin tähän kysyntään.  Rakennamme yhteisiä kasvutarinoita asiakkaidemme kanssa.”

timo-levoranta-1.jpg

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja