Toimitusjohtajan katsaus

9.8.2022

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta

Puolivuosikatsaus 2022, 9.8.2022

”Vuosi 2022 on liiketoiminnan uudistamisen ja kasvupanostusten vuosi ja samalla strategiakautemme 2020–2022 viimeinen vuosi. Katsauskaudella uudistimme organisaatiotamme, toimintatapojamme ja toimintaa ohjaavia järjestelmiämme. Toteutetut toimenpiteet tukevat orgaanista ja epäorgaanista kasvuamme, lisäävät kilpailukykyämme sekä kasvattavat asiakastoteutustemme laatua. Olen erittäin tyytyväinen, että olemme käyttöönottaneet suunnitellusti Digian historian suurimman muutoshankkeen, Digia Business Engine (DBE) -johtamisjärjestelmän.

Liikevaihtomme kasvoi huhti–kesäkuussa 6,7 prosenttia ja oli 41,2 (38,6) miljoonaa euroa. Toisen neljänneksen EBITA-marginaali oli 5,2 (9,0) prosenttia. Marginaaliin vaikutti merkittävästi Digia Business Enginen käyttöönotto: Huhti–kesäkuuhun ajoittui huomattavia panostuksia henkilöstömme koulutukseen, ja käyttöönottoon käytetty aika vaikutti alentavasti myös katsausjakson laskutusasteisiin. Kannattavuutta heikensivät lisäksi sairauspoissaolot, joita oli normaalia enemmän. Lisäksi katsauskaudelle ajoittui vertailukautta enemmän lomapäiviä. Tammi–kesäkuussa liikevaihtomme kasvoi 7,3 prosenttia ja oli 83,7 (78,0) miljoonaa euroa, EBITA-marginaalin olleessa 8,7 (11,2) prosenttia. Uskon kannattavuutemme paranevan loppuvuoden aikana.

DBE on digitaalinen transformaatiohanke ja sen käyttöönotto on vaatinut sekä paljon aikaa että uuden oppimista. Se on muuttanut jokapäiväistä operatiivista toimintaamme ja jokaisen digialaisen arjen toimintatapoja. Huhti–kesäkuussa aktivoimme hankkeesta kuluja 0,2 miljoonaa euroa ja hankkeen kuluvaikutus oli –1,3 miljoonaa euroa. Tammi–kesäkuussa hankkeen kuluvaikutus oli –2,2 miljoonaa euroa. Yhteensä olemme aktivoineet hankkeesta tähän mennessä 3,9 miljoonaa euroa. Hankkeen kuluvaikutus laskee merkittävästi kolmannen vuosineljänneksen aikana, minkä jälkeen siirrymme normaaliin jatkokehitykseen.

Sisäisen toiminnan uudistamisen lisäksi olemme panostaneet palveluvalikoimamme kehittämiseen sekä yritysostoihin tulevaisuuden kasvun varmistamiseksi. Toukokuussa laajensimme skaalautuvia palvelujamme Robotics as a Service -kyvykkyydellä ostamalla MOST Digital Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa vahvistaa integraatio- ja API-liiketoiminnan osaamistamme ja kasvuamme automaatioalustapalveluilla. Yrityskaupan jälkeinen integraatio on edennyt sujuvasti ja ensimmäiset yhteiset kaupat on solmittu.

Kesäkuun 27. päivä ilmoitimme ostavamme Productivity Leap Oy:n koko osakekannan. Yrityskauppa toteutettiin 1.7. ja se vahvistaa asemaamme tietojohtamisen lisäksi erityisesti sote-sektorilla, jonka murroksessa näemme merkittäviä kasvumahdollisuuksia. Yhdessä Productivity Leapin kanssa luomme markkinoille entistä vahvemman kokonaisuuden sote-sektorin ja tietojohtamisen muutoshankkeista kilpailtaessa.

Katsauskaudella Financial Platforms -liiketoiminnan merkittävin uusi asiakassopimus oli omaan DiFS-tuotteeseemme perustuvan rahastojärjestelmäratkaisun myynti Aktia Rahastoyhtiölle. Lisäksi julkaisimme pienille finanssialan toimijoille tuotteistamamme SaaS-pohjaisen Back office -palvelun. Ensimmäiset asiakastoimitukset toteutettiin katsauskauden aikana.

Digiasta on tullut vahva kumppani Suomen korkeakoulusektorilla, jossa yhtiöllämme on lukuisia asiakkuuksia. Kesäkuussa Digia valittiin toimittamaan Aalto-yliopistolle asiantuntijakumppanipalvelua, joka kattaa Microsoft-ratkaisujen kehittämisen, niiden sovellusalustojen ja tuotteiden konsultoinnin sekä sovellusalustojen ja -ratkaisujen ylläpidon. Katsauskauden jälkeen Digia valittiin myös toimittajaksi CSC – Tieteen tietotekniikan keskuksen Digivisio 2030 -hankkeeseen. Hanke on kaikkien suomalaisten 38 korkeakoulun yhteinen ja sen tavoitteena on kehittää oppimisen palvelualusta, joka hyödyttää niin korkeakouluja, oppijoita kuin yhteiskuntaammekin. Vuosille 2022–2026 jakautuvan hankkeen kokonaisarvo on noin 30–35 miljoonaa euroa, josta Digian osuus on noin 10,5–12,5 miljoonaa euroa.

Digialla on vahva asema Microsoft D365 -järjestelmien toimittajana, mistä kertoo valintamme Microsoftin Vuoden Älykkäät liiketoimintaratkaisut / Dynamics 365 -kumppaniksi Suomessa jo toista kertaa peräkkäin. Katsauskauden aikana toimitimme hankkeet Marimekolle, Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirille ja Kalevala Korulle.

Digian liiketoimintaan ei kohdistu suoraa Venäjä-riskiä. Seuraamme maailmantalouden tilannetta tiiviisti ja arvioimme jatkuvasti riskejä asiakkuuksiin, kumppaneihin ja kyberuhkiin liittyen.

Kiitän lämpimästi kaikkia digialaisia suuresta ponnistuksesta uuden järjestelmän käyttöönotossa ja toimintatapojen uudistamisessa. Tämä on tärkeä askel kasvupolullamme kohti entistä sujuvampaa arkea ja tehokkaampia palvelumalleja.”

timo-levoranta-1.jpg

Timo Levoranta
Toimitusjohtaja