Toimitusjohtajan katsaus

Päivitetty: 10.8.2018

Digian toimitusjohtaja Timo Levoranta”Digian liikevaihto kehittyi toisella vuosineljänneksellä ja koko katsauskaudella vahvasti. Toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 18,3 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 28,9 miljoonaa euroa. Tammi-kesäkuun liikevaihto oli 55,7 miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi alkuvuonna 19,8 prosenttia, mistä orgaanista kasvua oli 12,6 prosenttia. Kysyntä ja liikevaihto kehittyivät katsauskaudella myönteisesti kaikilla Digian palvelualueilla, ja Verohallinnon kanssa toteutettava tulorekisterihanke tuki liikevaihdon kasvua.

Toisen vuosineljänneksen liikevoitto oli 1,9 (1,4) miljoonaa euroa ja tammi-kesäkuun liikevoitto oli 3,5 (1,4) miljoonaa euroa. Toisen vuosineljänneksen liikevoittomarginaali oli 6,7 (5,7) prosenttia ja tammi-kesäkuun liikevoittomarginaali 6,3 (3,1) prosenttia. Liikevoittoa paransivat viime vuoden lopulla käynnistetyt tehostamistoimenpiteet sekä panostukset projektinhallintaan.

Digian strategiana on uudistaa asiakkaiden liiketoimintaa digitalisaation keinoin. Vahvuutemme on kokonaistarjoama digitaalisista palveluista liiketoimintajärjestelmiin ja näiden integrointiin. Tavoitteemme on IT-palvelumarkkinaa nopeampi kannattava kasvu. Katsauskaudella digitaalisten palveluiden uudet asiakastoimitukset etenivät suunnitellusti ja jatkoimme asiakkaille liiketoiminta-arvoa tuottavien toimitus- ja yhteistyömallien kehittämistä. Kysyntä on jatkunut vahvana sekä verkkokaupparatkaisujen että räätälöityjen ratkaisujen alueilla.

Integraatioon ja tiedon hyödyntämiseen liittyvien ratkaisujemme kysyntää tukee datan kasvava rooli digitaalisten palveluiden rakentamisessa. Liiketoimintojen verkottuminen ja organisaatioiden keskinäinen tiedonvaihto lisääntyvät, mikä kasvattaa erityisesti ohjelmistorajapintaratkaisujen kysyntää. Integraatio ja tiedon hyödyntäminen onkin yksi voimakkaimmin kasvavista palvelualueistamme. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä ostamamme analytiikkaratkaisuihin erikoistunut Avarea Oy on edelleen vahvistanut asemaamme näillä kasvavan kysynnän alueilla.

Asiakkaamme uudistavat tällä hetkellä toiminnanohjausjärjestelmiään tukeakseen liiketoimintansa digitalisointia asiakasrajapinnassa. Laaja kokonaistarjoama ja syvällinen osaamisemme ovat tässä vahvuuksiamme. Digian valinta Microsoftin vuoden digitalisaatiokumppaniksi osoittaa, että olemme johtava toimija tällä alueella. Katsauskauden jälkeen vahvistimme osaamistamme sopimalla kaupasta, jonka tuloksena Mavisystems Oy ja sen kokonaan omistama tytäryhtiö Mirosys Oy siirtyivät Digia Oyj:n omistukseen 1.8.2018 alkaen. Yhtiöt keskittyvät vaativiin Microsoft Dynamics toiminnanohjaus- ja CRM-ratkaisuihin.

Finanssiliiketoiminnan ratkaisujen ja palvelujen kysyntä pysyi vakaana. Kysyntää pitivät yllä toimintamallien ja järjestelmien kehittäminen vastaamaan digitalisaation, toimialan sääntelyn ja asiakaskäyttäytymisen muutoksiin. Olimme myös mukana useassa hankkeessa, jotka liittyivät finanssimarkkinoiden muutoksiin, kuten Mifid II-, T2S- ja EU:n tietosuoja-asetus GDPR -sääntelyyn.

Tammi-kesäkuussa palvelu- ja ylläpitoliiketoiminta kasvoi 9,4 prosenttia ja sen osuus oli 46,3 (49,8) prosenttia liikevaihdosta. Digian pidemmän aikavälin tavoitteena on kasvattaa palveluliiketoiminnan osuutta liikevaihdosta projektivaihetta seuraavilla palvelusopimuksilla, jotka kattavat palvelun koko elinkaaren. Katsauskauden aikana solmimme Gasumin ja St1:n kanssa monivuotiset jatkuvan palvelun sopimukset, mikä osaltaan tukee palveluliiketoiminnan kasvua.

Strategiamme mukaisesti tavoitteenamme on edelleen vahvistaa Digian asemaa kotimaisessa IT-palvelumarkkinassa ja jatkaa IT-palvelumarkkinaa nopeampaa kasvua kannattavasti. Uskon, että Digian asiantuntijoiden osaaminen ja laaja palvelutarjonta sekä näiden jatkuva kehittäminen antavat meille tähän hyvät mahdollisuudet.”

Digia Oyj:n puolivuosikatsaus 2018, 10.8.2018

toimitusjohtaja Timo Levoranta

Timo Levoranta
ToimitusjohtajaTakaisin ylös