Q&A

21.3.2022

Usein kysyttyjä kysymyksiä


Mitkä ovat Digia Oyj:n liiketoimintasegmentit?

Digia raportoi yhtä liiketoimintasegmenttiä. Digia on muodostunut viidestä palvelualueesta, jotka ovat Intelligent Solutions, Managed Digital Core, Business Platforms, Financial Platforms ja Business Services.

Digia toimii yli 1 300 osaajan voimin Suomessa ja Ruotsissa. Lisäksi tytäryhtiömme Climber toimii Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Alankomaissa.

 

Mikä on Digian strategia?

Digian jatkaa strategiakaudella 2020-2022 toiminnan uudistamista ja vahvistaa valittuja painopistealueita. Strategiassa painotamme erityisesti datan hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaidemme palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa.

Digia tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden 2020-2022 päättyessä.

Digian strategian panostusalueet vuosille 2020–2022:

 • Älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen
 • Palveluliiketoiminta
 • Tuottavuus ja skaalautuvuus
 • Pilviteknologiat
 • Arvostettu työnantaja

Lue lisää strategiasta >>

 

Mitkä ovat Digian taloudelliset tavoitteet?

Digia tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden 2020-2022 päättyessä.

 

Ketkä ovat Digian johtoryhmän jäsenet?

 • Timo Levoranta, toimitusjohtaja
 • Kristiina Simola, talous- ja rahoitusjohtaja
 • Mika Kervinen, lakiasiainjohtaja
 • Pia Huhdanmäki, johtaja, henkilöstö ja kulttuuri
 • Jukka Kotro, liiketoimintajohtaja, Business Platforms
 • Juhana Juppo, CTO & Business Services
 • Tuomo Niemi, liiketoimintajohtaja, Financial Platforms
 • Janne Tuominen, liiketoimintajohtaja, Managed Digital Core
 • Sami Paihonen, liiketoimintajohtaja, Intelligent Solutions

Digian johtoryhmä

 

Ketkä ovat Digian hallituksen jäsenet?

 • Robert Ingman, hallituksen puheenjohtaja
 • Martti Ala-Härkönen
 • Seppo Ruotsalainen, varapuheenjohtaja
 • Santtu Elsinen
 • Outi Taivainen
 • Sari Leppänen

Digian hallitus 

 

Ketkä ovat Digian asiakkaita?

Digialla on vahvaa toimialaosaamista erityisesti kaupan, logistiikan ja teollisuuden alalta, julkiselta sektorilta sekä pankki- ja vakuutusalalta.

Digian toimialat 

 

Millaista osinkoa Digia maksaa?

Digian tavoitteena on jakaa konsernin vuosituloksesta vähintään 30 prosenttia osinkoina.

Osinko/osake, euroa

 • 2014: 0,05 euroa osakkeelta
 • 2015: 0,08 euroa osakkeelta
 • 2016: 0,08 euroa osakkeelta
 • 2017: 0,04 euroa osakkeelta
 • 2018: 0,07 euroa osakkeelta
 • 2019: 0,10 euroa osakkeelta
 • 2020: 0,15 euroa osakkeelta
 • 2021: 0,17 euroa osakkeelta

 

Kuinka paljon Digia käyttää vuosittain tuotekehitykseen?

Digia panostaa jatkuvasti pitkän aikavälin kilpailukyvyn kasvattamiseen. Tilikauden 2021 tutkimus- ja kehityskustannukset olivat yhteensä 6,1 (6,0) miljoonaa euroa, mikä vastaa 3,9 (4,3) prosenttia liikevaihdosta. Tutkimus- ja kehitystoiminnan pääpaino oli edelleen omissa toiminnanohjausjärjestelmissämme (Digia Enterprise ja toiminnanohjausjärjestelmät finanssitoimialalle ja logistiikkaan). Lisäksi kehitimme asiakkaiden jatkuvan palvelun tarpeisiin Digia Iiris -valvontaratkaisua.