Strategia

Kokonaispalvelua verkottuvassa ja dataohjautuvassa maailmassa

Digia on asiakkailleen älykkäiden ratkaisujen kokonaistoimittaja ja palveluyritys, joka hallitsee palvelujen elinkaaren toteutuksesta ylläpitoon ja kehitykseen. Tarjoamme asiakkaillemme palvelukokonaisuuden, joka kattaa mobiili- ja verkkopalvelut, data-alustat ja tiedolla johtamisen, integraatiot ja APIt eli ohjelmointirajapinnat sekä liiketoiminnan ydinjärjestelmät sisältäen myös korkean turvatason ratkaisut. 

Näihin kaikkiin tarjoamme eritasoisia ylläpitopalveluita, joiden avulla huolehdimme asiakkaidemme liiketoimintakriittisten järjestelmien ja palveluiden toiminnasta vuorokauden ympäri. 

Strategiakaudella 2020-2022 vahvistamme tätä kokonaisuutta entisestään. Painotamme erityisesti datan hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaidemme palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa  

Toimintamme perustan muodostavat vahvat asiakassuhteet, ammattitaito, tuote- ja palvelukokonaisuus, kumppaniverkosto sekä vastuullisuus.  


Taloudelliset tavoitteet

Yhtiö tavoittelee yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen orgaanisen kasvun ja yritysostot. Kannattavuuden parantamisen tavoitetaso on 10 prosentin EBITA-liikevoittomarginaali strategiakauden päättyessä.

Digian strategia kaudelle 2020-2022 Next Level, on kasvumatkamme seuraava looginen askel. Jatkamme toimintamme uudistamista ja vahvistamme valittuja painopistealueita. Strategiassa painotamme erityisesti datan hyödyntämisen mahdollisuuksia asiakkaidemme palveluissa ja liiketoimintaprosesseissa. Tavoittelemme edelleen vahvaa kasvua ja kannattavuuden parantamista. Kehitämme omia kyvykkyyksiämme seuraavalle tasolle, jotta voimme olla entistä vahvempi asiakkaidemme liiketoiminnan kehityksen kumppani maailmassa, jossa liiketoiminta verkottuu, dataohjautuvuuden merkitys kasvaa ja tietoturvavaateet korostuvat.
Timo Levoranta, toimitusjohtaja

 

Strategian panostusalueet

 

Numero 1   Älykäs ja vastuullinen datan hyödyntäminen

Tuomme datan hyödyntämisen läpileikkaavaksi teemaksi kaikille Digian palvelualueille liiketoimintajärjestelmistä integraatioihin ja digitaalisiin palveluihin. 

Numero 2  Palveluliiketoiminta  

Syvennämme asiakassuhteita ja vahvistamme palveluliiketoiminnan osuutta edelleen.  

  Tuottavuus ja skaalautuvuus  

Kehitämme toimintamallejamme ja ratkaisujamme parantaaksemme kustannuskilpailukykyämme. Olennainen kehityshanke strategiakaudella on oman liiketoiminta-alustamme uudistus.

Numero 4  Pilviteknologiat  

Pilvi on tulevaisuuden palvelujen kehitys- ja operointialusta. Vahvistamme edelleen osaamistamme pilvipalveluista, huomioiden tietoturvan ja keskeiset julkisen pilven alustat (Microsoft Azure, Amazon Web Services ja Google CloudPlatform). 

Numero 5  Arvostettu työnantaja  

Ammattitaitoiset työntekijät ovat Digian tärkein menestystekijä. Kehitämme Digiaa koko ajan halutummaksi työpaikaksi vahvistamalla kulttuuriamme, jonka ytimessä on jokaisen työntekijän jatkuva oppiminen. 


 

Kehityksen suunta ja tulevaisuuden maailma 

Ohjelmistot, niiden kasvava älykkyys ja data muuttavat maailmaa. Organisaatioiden arvonluonnin mallit sekä ihmisten työnteon mallit kehittyvät. Liiketoiminnan tasolla kehitys tarkoittaa, että arvo luodaan verkostoissa ja ekosysteemeissä dataa älykkäästi hyödyntäen. Yritysten sisäisen toiminnan ja yksilön tasolla kuljemme kohti ihmisten ja ohjelmistojen symbioosia, jossa ihmiset tekevät mielekästä työtä, ja automatiikka ja ohjelmistot hoitavat muun. 

Tässä kehityksessä Digia on asiakkaidensa arvostama näkemyksellinen ja luotettava kumppani sekä työntekijöidensä arvostama vastuullinen oppimisyhteisö. 

Lue lisää: Markkinat ja Digian markkina-asema >>

Digia-strategia-1920x1080px(2).jpg