Ohjelmistomme ja palvelumme rakentavat
sujuvaa digiarkea kaikkialla yhteiskunnassa, joka päiväVahvuutenamme on syvä osaaminen eri organisaatioiden ydinprosesseista sekä niitä tukevista järjestelmistä ja integraatioista. Saumattomasti toimivat järjestelmät ja niistä ammennettava tieto mahdollistavat uusien palveluiden ja asiakaskokemuksen kehittämisen. Palvelumallimme kattavat lisäksi konsultoinnin, palvelumuotoilun, kehityskumppanuuden ja jatkuvat palvelut.
 Ideoi ja konseptoiIdeoi ja konseptoi

Suunnittelemme kanssasi asiakaskohtaamisia,
jotka luovat kilpailuetua

Konsultointi- ja konseptointipalvelumme auttavat, etsitpä kumppania palvelukonseptin tai palveluprosessien kehittämiseen, uusien asiakasryhmien tavoittamiseen tai asiakkaiden sitouttamiseen asiakaskohtaamisia kehittämällä. Konsultointi- ja konseptointipalvelumme avulla ideat ja näkemykset jalostuvat konkreettiseksi kehityssuunnitelmaksi ja testattavaksi prototyypiksi. Suunnittelemme kanssasi palvelun tavoitteet, sisällön, rakenteen, käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen – kaikki lähtee palvelusi käyttäjistä ja toimintasi tarpeista.

 • Kehittämiskonsultointi
 • Esiselvitys
 • Palvelumuotoilu
 • Konseptointi
 • Palveluarkkitehtuurien suunnittelu


Kokeile ja testaaKokeile ja testaa

Vain ne palvelut kannattaa toteuttaa, jotka toimivat arjessa ja joita käyttäjät rakastavat

Käyttäjien ja käyttöympäristön tuntemus on avain onnistuneen palvelun luomiseen. Teemme käyttäjätutkimuksia, ja testaamme uuden palvelukonseptisi käytettävyyden ja kysynnän. Tarvittaessa rakennamme viikoissa toiminnallisen prototyypin, joka konkretisoi ideasi ja palvelukonseptisi. Tunnistamme kehityskohteet, ja autamme niiden taklaamisessa. Osallistamalla palvelun käyttäjät suunnitteluun ja testaamiseen varmistamme käyttäjien sitoutumisen palveluun. 

 • Käyttäjätutkimus
 • Prototyyppitestaus


Rakenna ja kehitäRakenna ja kehitä

Ketteryyttä ja kokonaisvaltaisuutta suomalaiselta kumppanilta

Sertifioidut menetelmät ja prosessit takaavat laadun kaikissa toteutuksissamme määrittelystä ylläpitoon. Toimitusmallista sovitaan aina asiakaskohtaisesti. Asiakkaamme kiittävät meitä nopeudesta ja ketteryydestä.  Toteutukset voidaan joko rakentaa asiakkaan ympäristöön, toimittaa pilvestä tai toteuttaa näiden hallittuna yhdistelmänä. Tarjoamme myös kokonaisvaltaista palvelukumppanuutta, jossa voit ulkoistaa järjestelmien ylläpidon ja kehityksen kokonaan vastuullemme.

 • Vaatimus- ja toiminnallinen määrittely
 • Graafinen ja käyttöliittymäsuunnittelu
 • Järjestelmä- ja sovellusarkkitehtuurin suunnittelu
 • Valmisratkaisut
 • Järjestelmäintegraatiot
 • Toteutus
 • Laadun varmistus ja testaus
 • Koulutus ja käyttöönotto
 • Sovellushallinta
 • Tuki ja ylläpito
 • Jatkokehityspalvelut


Mittaa ja johdaMittaa ja johda

Kehitä toimintaasi ja palveluitasi tiedon pohjalta

Tiedon hyödyntämisen ratkaisujemme avulla saat järjestelmiin kertyvän tiedon käyttöösi palvelemaan johtamista ja päätöksentekoa. Analytiikkaa ja käytettävyystestauksia hyödyntämällä pystyt keräämään tietoa palveluidesi käyttäjistä sekä siitä, toimiiko palvelusi sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Autamme myös mittaamaan asiakaskohtaamisia ja parantamaan asiakasymmärrystä jatkuvan asiakaskuuntelun ja -dialogin avulla. Saat liiketoiminnastasi entistä tuloksellisempaa, vaikuttavampaa ja mitattavampaa. 

 • Analytiikka
 • Web-analytiikka
 • Palautteenhallinta
 • Käytettävyystestaus
Takaisin ylös